Værd at vide om spildevand

Spildevand fra såvel almindelig husholdning som industri indeholder stoffer, der er skadelige for naturen. Organisk stof, kvælstof og  fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer skal renses ud af spildevandet inden det udledes til naturen.

Organiske stoffer opbruger den ilt, der naturligt findes i vandet, hvilket gør at dyr og planter dør af iltmangel. Kvælstof og fosfor medfører, at algevæksten stiger, og når algerne dør, medfører det iltsvind på samme måde, som organiske stoffer gør det. Ammoniak er kvælstof i en speciel form og er giftigt for fisk og andre dyr i vandmiljøet.

Rensningsanlægget fjerner disse stoffer fra spildevandet.

Vi vil alle sammen gerne have rent vand og dyreliv i hav, fjorde og vandløb. Derfor føres der løbende kontrol med kvaliteten af spildevandsrensningen, således at det vand, der ledes tilbage til naturen, overholder de gældende kvalitetskrav.

Hos os holdes hele tiden øje med, at rensningsanlægget fungerer, som det skal, således at kvaliteten af spildevandsrensningen altid er i orden. For at sikre at spildevandet overholder de fastsatte krav til kvaliteten, kontrollerer vi hver dag det rensede vand. Dette giver samtidig et indblik i, hvilke stoffer spildevandet fra områdets industri og husholdninger indeholder, når det kommer til rensningsanlægget.

Samtidig tages en række prøver, som skal sikre optimal styring af rensningsanlægget. For eksempel skal der holdes øje med antallet og typen af bakterier i det biologiske rensningsanlæg.

Vask bil med omtanke

Ved du, hvor vandet ender efter en bilvask? Det kan være svært at vide, hvor man skal gøre af vandet efter en bilvask - men her er et par tommelfingerregler i forhold til bilvask og spildevand...

Se videoen

Spildevand i det åbne land

Ejendomme der udleder spildevand uden for de kloakerede områder er pålagt en spildevandsafgift fra staten.

Se afgiftssatserne på Skats hjemmeside

Læs mere om Statens punktafgifter her

  Scroll ned for mere