Skal du flytte?

Når du flytter, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en opgørelse over forbruget, inden den nye ejer eller lejer overtager kundeforholdet.

Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, således at el leverandøren kan nå at standse indkøb og levering af el. Tilflytning skal ligeledes meldes med tre dages varsel.

For at der ikke skal opstå tvivl om, hvem der skal betale hvad, kan du eventuelt udfylde dette skema, hvor du (fraflytter) og den nye ejer eller lejer (tilflytter) skriver under på, at aflæsningerne er korrekte.

BEMÆRK at den, der flytter, hæfter for forbruget, indtil framelding er sket til Vestforsyning.

Udfyld skemaet nedenfor. Når vi har modtaget din flyttemelding, afregner vi dit forbrug og registrerer den nye ejer eller lejer i vores kundesystem.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@vestforsyning.dk - eller ringe på tlf. 9612 7460.

Hvis du ikke kan melde flytning via formularen nedenfor, kan du downloade et skema til flytteaflæsning her. Skemaet kan sendes til vores fysiske adresse eller scannes ind og sendes til kundeservice@vestforsyning.dk

Download skema til flytteaflæsning

Vejledninger om flytning

Vidste du ...

.. at du kan tage din elaftale med, når du flytter? Kontakt os på kundeservice@vestforsyning.dk - eller ring på tlf. 9612 7460 og hør mere. Det kan ikke være nemmere!

Kontakt os

Meld flytning

Forbrugsadresse

Oplysninger om dig

Oplysning om fraflytter

Oplysning om tilflytter

Husk at angive begge, hvis der er flere tilflyttere

Elmåler

Vandmåler

Varmemåler

HUSK at udfylde alle tre målinger - kWh, m3 og timer

Dato

Vejledning for boligejere, ejendomsmæglere og advokater

For alle forsyningsarter gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor er det en god idé, at have en klar aftale mellem fraflytter og tilflytter om en skæringsdato, hvor forbrugsmålerne bliver aflæst. Herefter hæfter tilflytter for forbruget.

For at undgå tvivl, kan de to parter med fordel underskrive aflæsningsskemaet for at bekræfte, at aflæsningerne er korrekte.

Flytning af elforsyningen kræver, at du først finder ud af, hvem der er fraflytters el-leverandør. Navnet på el-leverandøren fremgår af fraflytters elregning.

Vestforsyning A/S er medejer af Scanenergi Elsalg A/S (også kendt under navnet Sinus Energi). Det betyder, at vi kan hjælpe med at håndtere flytning hos denne el-leverandør, evt. samtidig med flytning af øvrige forsyningsarter.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed IT-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer fraflytter til at hæfte for en del af forbruget. Hvis det sker, skal fra- og tilflytter af afregne indbyrdes.

Vejledning for boligselskaber og private udlejere

Udlejer kan foretage flytning på vegne af lejeren, hvis der foreligger en fuldmagt. Nogle udlejere vælger at aftale en standard-fuldmagt med lejeren som en del af lejekontrakten.

For nogle lejemål afregner lejeren visse forsyningsformer direkte med udlejeren, hvorefter udlejer afregner samlet for hele forbrugsadressen (f.eks. en udlejningsejendom). I sådanne ejendomme er det typisk kun elforsyningen, som kræver en flytteanmeldelse. Resten klares indbyrdes mellem lejer og udlejer.

For alle forsyningsarter gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor er det en god idé at have en klar aftale mellem fraflytter og tilflytter om en skæringsdato, hvor forbrugsmålerne bliver aflæst. Herefter hæfter tilflytter for forbruget.

For at undgå tvivl, kan de to parter med fordel underskrive aflæsningsskemaet for at bekræfte, at aflæsningerne er korrekte.

Flytning af elforsyningen kræver, at du først finder ud af, hvem der er fraflytters el-leverandør. Navnet på el-leverandøren fremgår af fraflytters elregning.

Vestforsyning A/S er medejer af Scanenergi Elsalg A/S (også kendt under navnet Sinus Energi). Det betyder, at vi kan hjælpe med at håndtere flytning hos denne el-leverandør, evt. samtidig med flytning af øvrige forsyningsarter.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed it-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer fraflytter til at hæfte for en del af forbruget. Hvis det sker, er det op til til- og fraflytter af afregne indbyrdes.

Hvis den gamle lejer husker at melde flytning, men den nye lejer ikke har valgt en el-leverandør, så bliver der - trods alt - ikke lukket for strømmen. Der sker i første omgang det, at lejemålet automatisk bliver tilmeldt den el-leverandør, som har forsyningspligten i området. Det sker på udlejers regning, og så er det op til udlejer og lejer at afregne indbyrdes, indtil der bliver anmeldt flytning.

Vejledning for lejere

Inden du melder flytning, skal du først kontakte din udlejer (f.eks. boligselskabet) for at få lavet en aftale om, hvornår forbrugsmålerne skal aflæses. Din udlejer kan også fortælle dig, om du selv skal melde flytning til forsyningsselskabet, eller om udlejeren klarer det for dig, f.eks. via en fuldmagt.

I udlejningsejendomme er det ofte kun elforsyningen, som kræver en flytteanmeldelse. Resten klares indbyrdes mellem dig og din udlejer.

For alle forsyningsarter gælder det normalt, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor er det en god idé at have en klar aftale med din udlejer om en skæringsdato, hvor forbrugsmålerne bliver aflæst, hvorefter udlejeren eller den nye lejer hæfter for forbruget.

For at undgå tvivl, kan du og din udlejer med fordel underskrive aflæsningsskemaet for at bekræfte, at aflæsningerne er korrekte.

Flytning af elforsyningen kræver, at du først finder ud af navnet på din nye el-leverandør. Navnet på el-leverandøren fremgår af din elregning.

Vestforsyning A/S er medejer af Scanenergi Elsalg A/S (også kendt under navnet Sinus Energi). Det betyder, at vi kan hjælpe med at håndtere flytning hos denne el-leverandør, evt. samtidig med flytning af øvrige forsyningsarter.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed IT-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer du til at hæfte for en del af forbruget. Det vil så være op til udlejer og lejere at afregne indbyrdes.

Hvis du husker at melde flytning, men den nye lejer ikke har valgt en el-leverandør, så bliver der - trods alt - ikke lukket for strømmen. Der sker i første omgang det, at lejemålet automatisk bliver tilmeldt den el-leverandør, som har forsyningspligten i området. Det sker på udlejers regning, og så er det op til udlejer og lejer at afregne indbyrdes, indtil der bliver anmeldt flytning.

  Scroll ned for mere