Flytning

Hvad skal jeg gøre, når jeg skal flytte?

Du skal give os besked senest 3 dage før du flytter, sådan at din elleverandør kan nå at standse indkøb og levering af strøm. Dette gælder både, hvis du flytter ind på en adresse eller hvis du skal flytte fra en adresse.

Hent skema til flytteaflæsning (PDF)

Hent fuldmagt til valg af elselskab i forbindelse med indflytning (PDF)

TAG OS MED, NÅR DU FLYTTER

Vidste du, at du kan tage din elaftale med, når du flytter – også selvom det er til en anden kommune? Kontakt os via enten

- og hør mere. Det kan ikke være nemmere!

KONTAKT OS

BEMÆRK

Den, der flytter, hæfter for forbruget, indtil framelding er sket til Vestforsyning.

Når du har udfyldt og sendt flytteformularen, afregner vi dit forbrug og registrerer den nye lejer/ejer i vores kundesystem.

NY FRIST FOR FLYTNING

Den 1. januar 2021 træder nye regler i kraft på elmarkedet. Det betyder, at fristen for anmeldelse af flytning forkortes.

Læs her, hvad den nye frist betyder for dig

Oplysninger om forbrug

Hvis du i forbindelse med flytning har brug for oplysninger omkring dit energiforbrug, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice.

Er du ejendomsmægler og har brug for oplysningerne, så kræver det en fuldmagt fra ejerne af ejendommen.

Hvis du ønsker oplysninger på vegne af en anden, kræver det altid en fuldmagt fra vedkommende, som har stået registreret som forbruger på adressen.

Kontakt kundeservice

 

KONTAKTOPLYSNINGER

 

 

ÅBNINGSTIDER PÅ TELEFONEN

  • Mandag til torsdag: 08.00 – 15.45
  • Fredag: 8.00 – 12.00

 

Vejledninger

VEJLEDNING FOR LEJERE

Inden du melder flytning, skal du først kontakte din udlejer (f.eks. boligselskabet) for at få lavet en aftale om, hvornår forbrugsmålerne skal aflæses. Din udlejer kan også fortælle dig, om du selv skal melde flytning til forsyningsselskabet, eller om udlejeren klarer det for dig, f.eks. via en fuldmagt. I sidste ende er det dog altid lejerens ansvar at sørge for at melde flytning.

I udlejningsejendomme er det ofte kun elforsyningen, som kræver en flytteanmeldelse. Resten klares indbyrdes mellem dig og din udlejer.

Alle Vestforsynings el- og varmemålere kan fjernaflæses. Det vil sige, at du ikke behøver aflæse måleren ved flytning.

Vestforsynings vandmålere er i langt de fleste tilfælde fjernaflæste - der kan dog være undtagelser.

OBS! Hvis måleren er fjernaflæst, er det altid denne aflæsning, der er gældende.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed IT-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer du til at hæfte for en del af forbruget. Det vil så være op til udlejer og lejere at afregne indbyrdes.

Når en lejer melder fraflytning fra et lejemål, opsiges elaftalen med Vestforsyning. Hvis den nye lejer ikke har valgt en elleverandør, tilmeldes udlejeren/boligselskabet på adressen. De får tilsendt et velkomstbrev fra Vestforsyning, hvor det fremgår, hvilken adresse, der er tale om.

Når der er en ny lejer til lejemålet, skal udlejer/boligselskab, informere Vestforsyning, eller en anden elleverandør, om dette. Udlejer/boligselskab kan også bede den nye lejer om at kontakte den ønskede elleverandør.

Hvis den person, som flytter fra lejligheden, har opsagt sin elforsyning, inden lejekontraktens udløb, skal udlejer/boligselskab og lejer afregne indbyrdes, for det forbrug der har været fra elaftalen er opsagt til den dato, hvor lejekontrakten udløber.

 

VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE, EJENDOMSMÆGLERE OG ADVOKATER

Alle Vestforsynings el- og varmemålere kan fjernaflæses. Det vil sige, at boligselskabet/udlejeren ikke behøver aflæse måleren ved flytning.

Vestforsynings vandmålere er i langt de fleste tilfælde fjernaflæste - der kan dog være undtagelser.

OBS! Hvis måleren er fjernaflæst, er det altid denne aflæsning, der er gældende.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed IT-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer fraflytter til at hæfte for en del af forbruget. Hvis det sker, skal fra- og tilflytter afregne indbyrdes.

VEJLEDNING FOR BOLIGSELSKABER OG PRIVATE UDLEJERE

Udlejer kan foretage flytning på vegne af lejeren, hvis der foreligger en fuldmagt. Nogle udlejere vælger at aftale en standard-fuldmagt med lejeren som en del af lejekontrakten.

I de fleste lejemål er det som oftest kun elforsyning, der skal meldes flytning på. Boligselskabet/udlejeren afregner oftest selv sine lejere for vand, varme og spildevand. Er dette ikke tilfældet meldes der flytning på alle forsyningsarter.

Alle Vestforsynings el- og varmemålere kan fjernaflæses. Det vil sige, at boligselskabet/udlejeren ikke behøver aflæse måleren ved flytning.

Vestforsynings vandmålere er i langt de fleste tilfælde fjernaflæste - der kan dog være undtagelser.

OBS! Hvis måleren er fjernaflæst, er det altid denne aflæsning, der er gældende.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed it-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer fraflytter til at hæfte for en del af forbruget. Hvis det sker, er det op til til- og fraflytter af afregne indbyrdes.

Når en lejer melder fraflytning på et lejemål, men den nye lejer endnu ikke har valgt en elleverandør, sker der i første omgang det, at udlejer/boligselskab bliver tilmeldt på adressen. Herefter modtager denne et velkomstbrev, hvor det fremgår, hvilken adresse vedkommende er blevet tilmeldt på.

Hvis der er en ny lejer til lejemålet, er det op til udlejer/boligselskab at informere elleverandøren om dette eller bede lejeren kontakte den elleverandør, vedkommende ønsker at købe strøm fra.

Hvis fraflytter har frameldt sig sin elleverandør før lejekontraktens udløb, er det op til udlejer og lejer at afregne indbyrdes for elforbruget i perioden (fra den dato elaftalen er opsagt til den dato, hvor lejekontrakten udløber).

Når en lejer melder fraflytning fra et lejemål, opsiges elaftalen med Vestforsyning. Hvis den nye lejer ikke har valgt en elleverandør, tilmeldes udlejeren/boligselskabet på adressen. De får tilsendt et velkomstbrev fra Vestforsyning, hvor det fremgår, hvilken adresse, der er tale om.

Når der er en ny lejer til lejemålet, skal udlejer/boligselskab, informere Vestforsyning, eller en anden elleverandør, om dette. Udlejer/boligselskab kan også bede den nye lejer om at kontakte den ønskede elleverandør.

Hvis den person, som flytter fra lejligheden, har opsagt sin elforsyning, inden lejekontraktens udløb, skal udlejer/boligselskab og lejer afregne indbyrdes for det forbrug der har været fra elaftalen er opsagt til den dato, hvor lejekontrakten udløber.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular, på mail kundeservice@vestforsyning.dk eller ringe på tlf. 96 12 74 60.

Kontakt os