El fra Vestforsyning

Vestforsyning producerer ikke selv elektricitet. Vi distribuerer el på 10kV og på 400V niveau.

Vi ejer en del af distributionsselskabet Vestjyske NET A/S, der aftager strømmen fra transmissionsnettet der er ejet af Energinet.dk.

Det frie el marked

Den 1. januar 2003 blev det danske elmarked liberaliseret. Det betyder, at Danmarks ca. 3 mio. elkunder i dag frit kan vælge, hvilken elleverandør, de vil købe deres strøm hos - vel og mærke den del af elforbruget, der er fri el.

Med et liberaliseret elmarked er det markedskræfterne, som råder - udbud og efterspørgsel bestemmer prisniveauet.

Det er dog langt fra hele elregningen, der er omfattet af de frie markedskræfter. Det er kun selve energileverancen, som er liberaliseret. Transporten i netselskabet og de overliggende transmissionsselskaber er ikke liberaliseret. Transporten af el skal stilles til rådighed for alle udbydere og kunder på lige vilkår, og i et givet område er der kun én leverandør af disse ydelser. Priserne herfor er reguleret af myndighederne.

Ring til os på 9612 7460

Vil du vide mere er du velkommen til at ringe til kundeservice.

Telefontider

  • Mandag-torsdag 07.30-15.45
  • Fredag 07.30-14.00

Vilkårsændringer

Vestforsyning El har i punkt 13 i leveringsbetingelserne for salg af elektricitet mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Her kan du læse mere om, hvilke situationer det handler om.

Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste over alle situationer, hvor det kan være nødvendigt at lave ændringer, men i dette dokument kan du se eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at gøre det.

Vilkårsændringer for el
  Scroll ned for mere