Om Vestforsyning

Vestforsyning er et multiforsyningsselskab som har fokus på klima-, miljø-, udviklingsprojekter og ikke mindst forsyningssikkerheden til vores kunder. Vi bor i udviklingsparken Nupark i Holstebro, hvor mere end 100 forskellige virksomheder har kontorer. Til sammen udgør vi et udviklings- og vækstcenter med en bred vifte af kompetencer inden for bl.a. energi, miljø, fødevarer, innovation, design og rådgivning.

Vestforsyning deltager i en række spændende udviklingsprojekter inden for grøn energi, bl.a. biogas, bioethanol og brint. Vi tager desuden ansvar for fremtidens arbejdskraft bl.a. i samarbejde med Holstebro Industri- & Håndværkerforening og Holstebro Kommune.

Hvad ville du bruge 50.000 kr. til?

Med midler fra Initiativpuljen støtter vi op omkring alle de engagerede ildsjæle i vores forsyningsområde. Næste ansøgningsfrist er d. 1. april 2020!

Læs mere eller søg her

Bestyrelse

Direktion og chefgruppe

Koncernstruktur

Vestforsyning A/S er et aktieselskab ejet 100 % af Holstebro Kommune. Bestyrelsen i Vestforsyning A/S består af 11 medlemmer, heraf 2 repræsentanter valgt direkte af forbrugerne. Bestyrelsen er valgt for en fire-årig periode. 

Vestforsyning koncernen består af knapt 180 kompetente medarbejdere, som har stor ekspertise indenfor hvert sit fagområde.

Datterselskaber

Vestforsyning Erhverv A/S
Er koncernens serviceselskab, hvor de fleste medarbejdere er ansat i en fælles organisation for hele koncernen. Selskabet stiller dermed ressourcer til rådighed til løsning af alle koncernens opgaver: Administration, drift- og vedligeholdelsesopgaver, service, entreprenøropgaver, projektering, energi- og miljørådgivningsopgaver samt udviklingsaktiviteter.

Vestforsyning Belysning A/S
Selskabet ejer og driver dele af gade- og vejbelysning i Holstebro Kommune - mere end 17.000 master.

Vestforsyning Service A/S
Selskabet står for kommercielt salg af el, især til forbrugerne i koncernens forsyningsområde.

Vestforsyning Multiforsyning A/S
Selskabet er moderselskab for koncernens forsyningsaktiviteter.

Vestforsyning Vand A/S
Selskabet ejer og driver vandforsyningen til mere end 17.000 kunder i Holstebro Kommune.

Vestforsyning Spildevand A/S
Selskabet ejer og driver spildevandsanlæg i Holstebro Kommune og har mere end 21.000 kunder.

L-NET A/S
Selskabet har ansvaret for at udbygge og vedligeholde elnettet i forsyningsområdet. 

Vestforsyning Varme A/S
Selskabet ejer og driver varmeforsyningen til mere end 12.000 kunder i Holstebro Kommune.

Maabjerg Energy Center Holding A/S (MEC Holding)
Vestforsyning ejer 71% af selskabet. Selskabet ejes i fællesskab med Struer Forsyning. Selskabet er et moderselskab for fællesaktiviteter med Struer Forsyning. Der kan ses yderligere information om MEC selskaberne (se nedenfor) på www.maabjergenergycenter.dk

Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (MEC-BioGas)
MEC holding ejer 96,5% af selskabet. Selskabet ejer og driver et af verdens største bioenergianlæg.

Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S (MEC-BHP)
MEC Holding ejer 100% af selskabet. Selskabet ejer et kraftvarmeværk (tidl. Måbjergværket) og varmetransmissionsnet til forsyningsselskaberne. På sigt indgår selskabet i planerne for Maabjerg Energy Concept.

Maabjerg Energy Concept I/S
MEC Holding ejer 50% af interessentselskabet. De øvrige 50% ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S. Interessentselskabet har til formål, at etablere grundlaget for at bygge og drive en højeffektiv og fremtidssikret lokal energiforsyning baseret på lokale klimavenlige råvarer til stabile og konkurrencedygtige priser. Projektet består konkret i omfattende ombygninger af det eksisterende kraftvarmeanlæg og biogasanlæg, opførelsen af et 2. generations bioethanolanlæg og en sammentænkning af den interne udveksling af ressourcestørmme på disse 3 anlæg og herunder anlæggelse af de nødvendige forbindelsesledninger m.v. i den sammenhæng.

  Scroll ned for mere