Om Vestforsyning

Vestforsyning er et multiforsyningsselskab som har fokus på klima-, miljø-, udviklingsprojekter og ikke mindst forsyningssikkerheden til vores kunder. Vi bor i udviklingsparken Nupark i Holstebro, hvor mere end 100 forskellige virksomheder har kontorer. Til sammen udgør vi et udviklings- og vækstcenter med en bred vifte af kompetencer inden for bl.a. energi, miljø, fødevarer, innovation, design og rådgivning.

Vestforsyning deltager i en række spændende udviklingsprojekter inden for grøn energi, bl.a. biogas, bioethanol og brint. Vi tager desuden ansvar for fremtidens arbejdskraft bl.a. i samarbejde med Holstebro Industri- & Håndværkerforening og Holstebro Kommune.

Hvad ville du bruge 50.000 kr. til?

Med midler fra Initiativpuljen støtter vi op omkring alle de engagerede ildsjæle i vores forsyningsområde. Næste ansøgningsfrist er d. 1. oktober 2021!

Læs mere eller søg her

Bestyrelse

Direktion og chefgruppe

Koncernstruktur

Vestforsyning A/S er et aktieselskab ejet 100 % af Holstebro Kommune. Bestyrelsen i Vestforsyning A/S består af 11 medlemmer, heraf 2 repræsentanter valgt direkte af forbrugerne. Bestyrelsen er valgt for en fire-årig periode. 

Vestforsyning koncernen består af knapt 180 kompetente medarbejdere, som har stor ekspertise indenfor hvert sit fagområde.

Koncernstruktur for Vestforsyning A/S

Datterselskaber

Vestforsyning Erhverv A/S
Er koncernens serviceselskab, hvor de fleste medarbejdere er ansat i en fælles organisation for hele koncernen. Selskabet stiller dermed ressourcer til rådighed til løsning af alle koncernens opgaver: Administration, drift- og vedligeholdelsesopgaver, service, entreprenøropgaver, projektering, energi- og miljørådgivningsopgaver samt udviklingsaktiviteter.

Vestforsyning Belysning A/S
Selskabet ejer og driver dele af gade- og vejbelysning i Holstebro Kommune - mere end 17.000 master.

Vestforsyning Service A/S
Selskabet står for kommercielt salg af el, især til forbrugerne i koncernens forsyningsområde.

Vestforsyning Multiforsyning A/S
Selskabet er moderselskab for koncernens forsyningsaktiviteter.

Vestforsyning Vand A/S
Selskabet ejer og driver vandforsyningen til mere end 17.000 kunder i Holstebro Kommune.

Vestforsyning Spildevand A/S
Selskabet ejer og driver spildevandsanlæg i Holstebro Kommune og har mere end 21.000 kunder.

Vestforsyning Vind A/S
Vestforsyning ejer 80% af selskabet. Selskabet ejes i fællesskab med naboer til vindmøllerne og borgere i Holstebro Kommune. Det er selskabets formål er at eje og drive vindmølleparken ved Gedmose i Holstebro Kommune samt hermed forbundet virksomhed.

Vestforsyning Varme A/S
Selskabet ejer og driver varmeforsyningen til mere end 12.000 kunder i Holstebro Kommune.

Maabjerg Energy Center Holding A/S (MEC Holding)
Vestforsyning ejer 71% af selskabet. Selskabet ejes i fællesskab med Struer Forsyning. Selskabet er et moderselskab for fællesaktiviteter med Struer Forsyning. Der kan ses yderligere information om MEC selskaberne (se nedenfor) på www.maabjergenergycenter.dk

Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (MEC-BioGas)
MEC holding ejer 96,5% af selskabet. Selskabet ejer og driver et af verdens største bioenergianlæg.

Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S (MEC-BHP)
MEC Holding ejer 92% af selskabet. Selskabet ejer et kraftvarmeværk (tidl. Måbjergværket) og varmetransmissionsnet til forsyningsselskaberne.

Maabjerg Energy Center - Varmetransmission A/S
Selskabets formål er at varetage varmetransmissionsvirksomhed i Holstebro og Struer Kommune.

L-NET A/S
Selskabet har ansvaret for at udbygge og vedligeholde elnettet i forsyningsområdet.

  Scroll ned for mere