Varme

Vestforsyning Varme med forsyningsområder i Holstebro by og alle større bysamfund omkring Holstebro er, med mere end 12.000 forbrugere, blandt landets 10 største fjernvarmeforsyninger.

Varmen kommer primært fra MEC – BioHeat&Power, som producerer varmen fra lokale energikilder som affald, halm og flis.

Varmeinstallationer

Vestforsynings online tilmelding af vand- og fjernvarmeinstallationer.

Tilmelding af fjernvarmeinstallationer

Strategiplan for fjernvarme

Udviklingen i fjernvarmeforsyningen har i de seneste 20 år været baseret på ovennævnte planlægning, som har sikret en stabil og struktureret udvikling. Ved igangsætningen af arbejdet med Strategiplanen for Varmeforsyningen forelå en række udfordringer for Varmeforsyningen.

Vestforsyning Varme arbejder med strategiplaner, som rækker helt op til 20 år ud i fremtiden.

Læs strategiplan for fjernvarmen

Spar penge

Fra 1. januar 2017 er din varmeregning blevet reguleret af en ny motivationstarif, som giver et fradrag i prisen eller et pristillæg afhængig af, hvor godt du udnytter fjernvarmen.

Læs folderen

Forsyningsområde

(klik for stort kort)

Historien bag

Op igennem 1950'erne blev der etableret mange fjernvarmeværker i Danmark. Man var på det tidspunkt nået så langt med den teknologiske udvikling, at man kunne anlægge ledninger med forholdsvis lave varmetab.

Dog havde varmetabet på daværende tidspunkt ikke den store betydning, for energipriserne var meget lave og udgjorde kun en lille del af det samlede husholdningsbudget.

I 1962 blev det første fjernvarmeværk i Holstebro etableret.

Værket var privat ejet, men allerede i 1963 overtog Holstebro Kommune varmeværket, og det blev startskuddet til en omfattende udbygning af fjernvarmeforsyningen i området.

Byens gader blev gravet op, og de følgende år blev der etableret 100 km betonkanaler til fjernvarmerør.

Oprindeligt blev der anvendt olie som brændsel, men med olierestriktionerne i 1970´erne kom der skub i planerne om at fortrænge olien, til fordel for indenlandske brændsler. Man havde i en årrække anvendt affald fra industri og husholdninger.

I 1980’erne anvendte man biogas fra rensningsanlægget og i 1983 besluttede byrådet, at opføre landets største halm-flis fyrede varmeværk.

I 1992 bliver MEC – BioHeat&Power taget i brug. Så siden 1990’erne er varmeforsyningen primært sket ved halm, flis, affald,biogas og naturgas. Fjernvarmeforsyningen i Holstebro rangerer i dag blandt landets 10 største og forsyner mere end 12.800 forbrugere.

I 2003 stiftede Holstebro Kommune multiforsyningsselskabet Vestforsyning A/S. Varmeforsyningen blev en del af koncernen og bærer navnet Vestforsyning Varme A/S.

  Scroll ned for mere