Kun 3 ting i dit lokum

Det er vigtigt, at du ikke bruger dit toilet som skraldespand. Jo mere affald du smider i toilettet, jo dyrere bliver det for dig, da vi skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevandet og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg.

Alene en enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget.

Vi belaster også vores fælles miljø, når vi smider andet end toiletpapir i toilettet. Pumper og rense-riste bliver dårligere, og flere kemikalier ryger videre ud i havet, hvor det skader fisk, planter og badestrande.

Det er et stort problem, at mange for eksempel skyller bind, bleer, vatpinde, fiberklude og hår ud i toilettet. Den slags affald hører til i skraldespanden. Hvis affaldet bliver skyllet ud i toilettet, kan det give store problemer på vores pumpestationer og renseanlæg.

Træk og skyl - og på forhånd tusind tak for hjælpen

 

Læs mere på kun3tingiditlokum.dk

Kun lort, pis og papir må komme i toilettet

 • Skyl ikke fedt, kaffegrums og madrester ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.

 • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor – det er skadeligt for alger og fisk.

 • Smid aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og lignende i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb eller det øvrige kloaksystem og i renseanlæggets pumper. 

 • Hæld ikke klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget og er også skadeligt for kloakmedarbejdernes sundhed.

 • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.

 • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken. Aflever rester på genbrugspladsen.

Vestforsyning er en del af den landsdækkende kampagne ”Kun3ting” som aktivt forsøger at bekæmpe affald i toiletterne.

Læs mere på kun3tingiditlokum.dk

Undrer du dig også?

Hvorfor er vådservietter og papirlommetørklæder no-go i toilettet? Det er jo bare papir – ligesom toiletpapir? Eller hvad?

Svaret er, at vådservietter og papirlommetørklæder – og for øvrigt også køkkenrulle – er imprægneret med et vandafvisende middel. Det betyder, at de kun langsomt opløses i spildevandet, og at de derfor hober sig op i spildevandspumperne, der til sidst stopper helt.

Toiletpapir opløses i vand

Vidste du?

 • Hver dansker benytter i gennemsnit toilettet 6 gange om dagen.
   
 • Et gammelt toilet bruger op til 5 gange så meget vand som et moderne toilet.
   
 • Første gang toiletpapir bliver nævnt på skrift, er i Kina i år 589.
   
 • En rulle toiletpapir består i gennemsnit af 333 stykker papir.
 • Hver dansker bruger i gennemsnit 110 liter vand i døgnet.
   
 • Fiberklude, vatpinde, bind og bleer er affald, der hører til i skraldespanden.
   
 • Ordet ’toilet’ bruges både om selve kummen og lokalet, den står i.
   
 • En person bruger i løbet af sit liv i gennemsnit 3 år på toilettet.
 • En utæt cisterne bruger typisk mellem 60 og 80 liter vand i døgnet.
   
 • Neglelakfjerner og andre kemikalier må aldrig skylles ud i toilettet. Det skal afleveres som miljøfarligt affald på genbrugspladsen.
   
 • Hver dansker bruger i gennemsnit 3,8 kg toiletpapir om året.
   
 • Der fældes hver dag 27.000 træer til fremstilling af toiletpapir. Det svarer til 15 procent af al træfældning i verden.

Kilde: Kun 3 Ting I Dit Lokum