Hvordan kan du sikre dig mod skybrud?

Indimellem lyder vejrudsigten "Der er risiko for skybrud", men hvad er skybrud, og hvad kan du gøre for at sikre dig imod det?

Skybrud defineres som mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter eller mindre. Store mængder nedbør på kort tid kommer som regel som byger, som kan være meget lokale. De er næsten umulige at forudsige præcist. De kan dukke op ud af det blå og levere en måneds nedbør på en time – og så forsvinde lige så hurtigt, som de kom.

Når der varsles skybrud, betyder det altså, at der er risiko for meget store mængder regn på kort tid. Du kan selv gøre en del for at mindske eventuelle skader i forbindelse med et skybrud. På DANVA’s hjemmeside kan du finde en masse gode råd om sikring af hjemmet i forbindelse med skybrud.

 

Læs mere på DANVAs hjemmeside

Syv skybrudsråd, der virker

  1. Luk vinduer og døre - ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen

  2. Luk ventilationshuller i ydervæggene - er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem - f.eks. med en krydsfinerplade

  3. Tjek afløb og tagrender - undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit

  4. Sikker opbevaring i kælderen - når vandet vælter ned, kan beskidt kloakvand trænge ind i kælderen. Det er en god idé at sætte dine ting på stålreoler eller andet, som kan desinficeres

  5. Tjek terrænet ved dit hus - falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler og lede vandet væk fra huset og længere ud i f.eks. haven

  6. Brug sandsække - du kan stoppe en del af vandet ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder

  7. Begræns opstigende kloakvand - du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen

Læs mere

Du kan få flere informationer og læse om klimatilpasning på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Læs mere om klimatilpasning