Tømningsordning/bundfældningstanke

For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke, er der fastsat visse bestemmelser for tømning af bundfældningstanke i Holstebro Kommune. Ønsker du yderligere oplysninger om bundfældningstanke, eller skal du bestille ekstra tømning, så kontakt Vestforsyning Spildevand A/S.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende tømningsordningen, træffes vi bedst mandag til onsdag fra kl. 9.15-15.45 på telefon 9612 7400.

Du kan også skrive til os

TØMNING

Alle bundfældningstanke tømmes en gang årligt. Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Ekstra tømninger kan rekvireres og afregnes særskilt efter en fastsat takst.

Tømningsordningen betales som en årlig afgift. Tømningsafgiften fastsættes en gang årligt og kan ses i det gældende takstblad og spildevand.

Læs folder om bundfældningstanke

TILMELDING OG AFMELDING

Vestforsyning Spildevand A/S varetager tømning af bundfældningstanke for Holstebro Kommune, og alle ejere af ejendomme med bundfældningstanke har pligt til at tilmelde sig tømningsordningen. Afmelding af tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak, eller hvis den pågældende bundfældningstank af andre årsager sløjfes. Dette skal aftales med Holstebro Kommunes miljøafdeling.

ADGANGSFORHOLD

Bundfældningstanke skal være let tilgængelige. De skal således være beliggende i nærheden af kørefast vej. Bundfældningstankens dæksel skal være synligt og let aftageligt.

REGULATIV FOR FÆLLES OBLIGATORISK TØMNINGSORDNING I HOLSTEBRO KOMMUNE

Holstebro Kommune har lavet "Regulativ for tømning af hustanke", som vedrører forholdene omkring tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke eller lign.), herunder de betalingsmæssige forhold. Af regulativet fremgår endvidere hvilke kvalitets- og installationsmæssige krav, der stilles til bundfældningstankene samt hvilke forpligtelser borgeren har i forbindelse med selve tømningen af tanken.

Læs regulativet for tømning af bundfældningstanke

LOG PÅ TØMNINGSORDNINGEN

Klik her for at logge ind med den kode, som du har fået tilsendt i brev

  Scroll ned for mere