Tømningsordning

Holstebro Kommune har bestemt at alle bundfældningstanke i kommunen skal tømmes én gang årligt. Det er Vestforsyning, der administrerer tømningsordningen, på vegne af Holstebro Kommune. Læs desuden kommunens "Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning".

Hvad koster det?

Hvorfor skal tanken tømmes?

Hvis tanken ikke bliver tømt, vil den blive fyldt helt op, og slam og andre urenheder vil løbe ud i drænsystemer eller vandløb. Når vi tømmer spildevandstankene, sikrer vi, at spildevandet og slammet bliver bortskaffet korrekt og forurening af naturen minimeres.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om tømningsordningen, træffes vi bedst mandag til onsdag fra kl. 9.15-15.45 på telefon 9612 7300.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive

Log på tømnings-ordningen

Klik her og indtast den kode som du har fået tilsendt med brev.

Har du glemt din kode kan du få den oplyst af Vestforsyning ved at ringe eller skrive til os.

Klik her for at logge på

Tilmelding og afmelding

Alle ejere af ejendomme med bundfældningstanke har pligt til at være med i tømningsordningen. Afmelding kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak, eller hvis en bundfældningstank af andre årsager nedlægges. Hvis du vil nedlægge en bundfældningstank skal dette aftales med Holstebro Kommune.

 

Adgangsforhold

Bundfældningstanke skal være let tilgængelige og i nærheden af kørefast vej. Dækslet skal være synligt og let aftageligt. Dækslet må desuden ikke være for tungt.