Kloakseparering

Holstebro Kommune har besluttet, at alle kommunens fælleskloakerede områder skal separeres over en årrække. Rækkefølgen bestemmes af tilstanden på det eksisterende system.

Kloakseparering betyder, at kloakvand og regnvand skilles ad, sådan at det løber i hvert sit rørsystem. Derfor laver vi nye rør til spildevand og regnvand. Vi genbruger de nuværende rør til spildevand, der hvor det er muligt.

Formålet med separering er

  • At sikre et rent vandmiljø med mindre forurening af vandløb, søer og fjorde.
  • At mindske risikoen for oversvømmelse med spildevand i kældre og på jordoverfladen, når der kommer kraftig regn.

Igangværende projekter

Klik på det område, du vil se mere information omkring.

Klitrosevej  
Staby