Initiativpuljen

Vestforsyning har et kundeforhold til stort set alle i forsyningsområde, derfor har vi en fælles interesse i at bakke op om de gode initiativer på uddannelsesinstitutionerne, i kulturlivet og i forenings- og fritidslivet.

Vi ønsker at være en virksomhed, der indlever sig i og aktivt bidrager til det lokalsamfund vi er en del af, og som opfattes som en attraktiv forsynings- og serviceleverandør overfor nuværende og fremtidige kunder.

Vores Initiativpulje er oprettet som en særlig sponsorpulje til fremme af breddeidræt, talentudvikling, uddannelse, fællesskaber m.v. i vores forsyningsområde. Vi modtager hele året ansøgninger, og de mest kvalificerede projekter bliver udvalgt til, at blive en del af Vestforsynings sponsorprogram.

Alle ansøgninger bliver vurderet af en uafhængig komité, som består af eksterne, lokale ildsjæle med særligt kendskab til de områder, vi ønsker at fremme.

Vi kan støtte et projekt helt eller delvist. Alle ansøgere modtager direkte svar fra Vestforsyning, og de projekter som bliver udvalgt til at blive en del af Vestforsynings sponsorprogram, offentliggøres efterfølgende på vores hjemmeside.

Vær opmærksom på

Midler fra Initiativpuljen udbetales, når vi har modtaget kvittering for afholdelse eller udførelse af projektet. 

Venligst bemærk, at midler fra Initiativpuljen tildeles på baggrund af HELE det ansøgte beløb, og derfor SKAL hele projektet afholdes/iværksættes, inden det tildelte beløb udbetales. 

Ansøgninger SKAL være til fremadrettede projekter - du kan altså ikke søge til et projekt som allerede er realiseret.

Ansøgere SKAL have adresse eller bo i Holstebro Kommune.

Ansøgning SKAL foretages via formularen her på siden.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2021.

Søg Initiativpuljen her

Støttekomite

Vi har fundet et godt og super engageret hold, som har stor viden om, og kendskab til, mange forskellige slags ildsjæle i vores område. De vil få en spændende debat og skal tage nogle svære valg, når de skal vurdere ansøgningerne og komme med en indstilling til Vestforsyning. Støttekomiteen består af:

 • Claus Kjærgaard Thygesen, Elite- og talentkonsulent ved Holstebro Elitesport
 • Peder Johansen, bestyrelsesmedlem i Holstebro Idrætsråd (formand)
 • Lene Bonde, afdelingsleder af danselinjen ved Dansk Talentakademi
 • Kirsten Skov Bertelsen, Udviklingschef UCH
 • Jens Dammeyer Sørensen, leder af Holstebro Musikskole

Sådan ansøger du

Du kan ansøge hele året. To gange om året, hhv. 1. april og 1. oktober, samler Vestforsyning de modtagne ansøgninger og lader en støttekomité vurdere, hvem der skal have midler fra initiativpuljen. Uddeling af bidrag fra puljen vil ske når de er gennemgået og vurderet, og der er indsendt bilag for afholdelse/udførelse af projekterne.

Dem, som bliver valgt til at modtage midler, offentliggøres her på hjemmesiden. Alle ansøgere får direkte besked, uanset om de er udvalgt til at modtage bidrag fra Vestforsynings Initiativpulje eller ej. Din ansøgning skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 • Projekttitel
 • Oplysninger om ansøgeren (forening, organisation, selvejende institution, kontaktperson m.v.)
 • Adresse, postnummer,by
 • Telefon/mobil
 • E-mail
 • Beskrivelse af projektet (baggrund, begrundelse, forventede resultater, organisering, økonomi m.v.)
 • Beløb der ansøges om samt eventuelt anden finansiering
 • Tidsplan for projektet samt dokumentation og rapportering

Ansøgning SKAL foregå via ansøgningsformularen her på siden - husk at udfylde ALLE felter.

Hvis ikke midlerne anvendes til det ansøgte formål, forbeholder Vestforsyning sig ret til at kræve de ansøgte midler retur.

 

SØG INITIATIVPULJEN HER

Hvem kan ansøge

Vestforsynings Initiativpulje har til fremme lokale initiativer, der gavner fællesskaber i Vestforsynings område, herunder eksempelvis til breddeidrætten, talentudvikling, uddannelse m.v.

Ansøgere kan være:

Både enkeltpersoner og grupper af personer, herunder foreninger og klubber, selvejende institutioner, støttegrupper og lignende.

Ansøgere SKAL have adresse eller bo i Holstebro Kommune.

Ansøgere med bopæl i Holstebro Kommune kan søge om tilskud til tidsbegrænset ophold udenfor Holstebro Kommune.

 

SØG INITIATIVPULJEN HER

Bidrag fra Vestforsynings Initiativpulje er betinget af:

 • At initiativet opfylder støtteordningens formål
 • At initiativet ligger inden for reglerne i dansk lovgivning
 • At ansøgningen omhandler fremadrettede aktiviteter
 • At ansøgeren accepterer, at Vestforsyning offentliggør en liste med de ansøgere, der har fået tildelt midler, på Vestforsynings hjemmeside, i tryksager og annoncering i ugeblad/dagblad
 • At det ved evt. markedsføring af initiativet fremgår, at Vestforsyning har givet tilskud
 • At ansøger er tilstede ved uddelingen af støtte.

Du kan ansøge om beløb mellem 2.000 og 50.000 kroner.

Der ydes ikke støtte til:

 • Initiativer eller ansøgere der er uforenelige med Vestforsynings værdier, eller som kan skade Vestforsynings omdømme
 • Politiske eller religiøse organisationer, formål og aktiviteter
 • Kommercielle organisationer, formål og aktiviteter
 • Kommunale institutioner, herunder skoleudflugter, lejrskoler m.v.
 • Projekter til skade for andre mennesker, dyr og miljøet
 • Ansøgere som i forvejen har anden sponsoraftale med Vestforsyning
 • Løbende drift og vedligehold

Ansøgninger SKAL være til fremadrettede projekter - du kan altså ikke søge til et projekt som allerede er realiseret.

Ansøgning SKAL foregå via formularen her på hjemmesiden

Vil du hjælpe os?

Så print vores plakat med Initiativpuljen ud og hæng den op på opslagstavlen i din forening, din klub eller et tredje sted.

Hent PDF af plakaten

  Scroll ned for mere