Initiativpuljen

Vestforsyning er til stede i hele Holstebro Kommune. Vi har et kundeforhold til stort set alle husstande i vores forsyningsområde, og derfor har vi en fælles interesse i at bakke op om de gode initiativer på uddannelsesinstitutionerne, i kulturlivet og i forenings- og fritidslivet.

Vores Initiativpulje er oprettet som en særlig sponsorpulje til fremme af breddeidræt, talentudvikling, uddannelse m.v. i vores forsyningsområde. Initiativpuljen modtager hele året ansøgninger, og de mest spændende projekter bliver udvalgt til, at blive en del af Vestforsynings sponsorprogram.

Alle ansøgninger bliver vurderet af en uafhængig komité, som består af eksterne, lokale ildsjæle med særligt kendskab til de områder, vi ønsker at fremme.

Vi kan støtte et formål helt eller delvist. Alle ansøgere modtager direkte svar fra Vestforsyning, og de formål som bliver udvalgt til at blive en del af Vestforsynings sponsorprogram, offentliggøres efterfølgende på vores hjemmeside.

 • Ansøgninger modtaget inden 1. april vil blive behandlet af Støttekomiteen senest 1. juni og modtage skriftligt tilsagn eller afslag senest 1. juli.
 • Ansøgninger modtaget inden 1. oktober vil blive behandlet af Støttekomiteen senest 1. december og modtage skriftligt tilsagn eller afslag senest 1. januar.

Midler fra Initiativpuljen udbetales så vidt muligt den 1. bankdag i måneden efter støtten officielt er tildelt, såfremt den nødvendige information og dokumentation er modtaget.

Ansøgninger skal være til fremadrettede projekter - du kan altså ikke søge til et projekt som allerede er realiseret.

Ansøgere skal bo eller høre hjemme i Holstebro Kommune.

Ansøgning SKAL foretages via formularen her på siden

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2019.

 

SØG INITIATIVPULJEN HER

Støttekomite

Vi har fundet et godt og super engageret hold, som har stor viden om, og kendskab til, mange forskellige slags ildsjæle i vores område. De vil få en spændende debat og skal tage nogle svære valg, når de skal vurdere ansøgningerne og komme med en indstilling til Vestforsyning. Støttekomiteen består af:

 • Claus Kjærgaard Thygesen, Elite- og talentkonsulent ved Holstebro Elitesport
 • Peder Johansen, bestyrelsesmedlem i Holstebro Idrætsråd (formand)
 • Lene Bonde, afdelingsleder af danselinjen ved Dansk Talentakademi
 • Jens Knudsen, Vicedirektør UCH
 • Jens Dammeyer Sørensen, leder af Holstebro Musikskole

Sådan ansøger du

Du kan ansøge hele året. To gange om året, hhv. 1. april og 1. oktober, samler Vestforsyning de modtagne ansøgninger og lader en støttekomité vurdere, hvem der skal have midler fra initiativpuljen. Uddeling af bidrag fra puljen vil ske ca. to måneder senere, dvs. 1. juni og 1. december.

Dem, som bliver valgt til at modtage midler, offentliggøres her på hjemmesiden. Alle ansøgere får direkte besked, uanset om de er udvalgt til at modtage bidrag fra Vestforsynings Initiativpulje eller ej. Din ansøgning skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 • Projekttitel
 • Oplysninger om ansøgeren (forening, organisation, selvejende institution, kontaktperson m.v.)
 • Adresse, postnummer,by
 • Telefon/mobil
 • E-mail
 • Beskrivelse af projektet (baggrund, begrundelse, forventede resultater, organisering, økonomi m.v.)
 • Beløb der ansøges om samt eventuelt anden finansiering
 • Tidsplan for projektet samt dokumentation og rapportering

Ansøgning SKAL foregå via ansøgningsformularen her på siden - husk at udfylde ALLE felter.

Hvis ikke midlerne anvendes til det ansøgte formål, forbeholder Vestforsyning sig ret til at kræve de ansøgte midler retur.

 

SØG INITIATIVPULJEN HER

Hvem kan ansøge

Vestforsynings Initiativpulje har til formål at øge talentmassen og sammenhængskraften i lokalområdet ved at fremme initiativer for talentudvikling og breddearbejde inden for sport, kultur og uddannelse.

Ansøgere kan være:

 • En person
 • En gruppe af personer (f.eks. en forening)
 • En selvejende institution
 • Støttegrupper/foreninger til børnehaver, skoler m.v.

Ansøgere SKAL bo eller høre til i Holstebro Kommune

 

SØG INITIATIVPULJEN HER

Bidrag fra Vestforsynings Initiativpulje er betinget af:

 • At ansøgeren bor i Holstebro Kommune, hvis der er tale om en person eller gruppe af personer - eller hører hjemme her, hvis der er tale om en forening eller  selvejende institution. Til gengæld er det ikke et krav, at projektet afvikles i Holstebro Kommune, så man kan godt ansøge om tilskud til f.eks. en træningslejr eller kursusophold i en anden by.
 • At projektet lever op til formålet (se ovenfor)
 • At projektet ikke er konkurrerende med Vestforsynings virksomhed
 • At projektet ligger inden for reglerne i dansk lovgivning
 • At det kan dokumenteres, at midlerne anvendes til det tildelte formål
 • At projektet har en markedsføringsmæssig værdi for Vestforsyning - bl.a. ved at ansøgeren accepterer, at relevante dele af ansøgningen kan offentliggøres, og at ansøgeren er parat til at fortælle om sit projekt, f.eks. i Vestforsynings magasin eller her på hjemmesiden.

Du kan ansøge om beløb mellem 5.000 og 50.000 kroner til hel eller delvis dækning af finansiering af studie- eller kursusophold, træningslejre, rejser, ophold og til forplejning, udstyr og rekvisitter i forbindelse hermed.

Du kan IKKE ansøge om bidrag til:

 • Aflønning af personer, bortset fra coach og konsulentbistand i ovennævnte forbindelse
 • Skoleudflugter, almindelige lejrskoler m.v.
 • Politiske eller religiøse formål og aktiviteter
 • Sponsorater
 • Løbende drift
 • Kommunale institutioner
 • Kommercielle virksomheder

Ansøgninger SKAL være til fremadrettede projekter - du kan altså ikke søge til et projekt som allerede er realiseret.

Ansøgning SKAL foregå via formularen her på hjemmesiden

  Scroll ned for mere