Whistleblowerordning

Vi har oprettet en whistleblowerordning, hvor enhver har mulighed for anonymt at anmelde en mistanke eller bekymring, som vedrører Vestforsyning eller koncernforbundne selskaber.

Du kan anmelde mistanker om uretmæssigheder inden for disse områder:

  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af aktiver
  • Kriminelle handlinger, f.eks. bestikkelse, bedrageri, underslæb og forfalskning af dokumenter
  • Brud på konkurrenceregler
  • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder

Vi anbefaler, at ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer som udgangspunkt benytter vores normale ledelsesstruktur til at anmelde mistanker og bekymringer.

Whistleblowerordningen kan dog benyttes som alternativ, hvis din mistanke drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Vestforsyning, eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

Ikon for mail

Send en anmeldelse

Du kan sende din anmeldelse herunder.

Send en anmeldelse

Anonymitet

En hver anmeldelse via whistleblowerordningen vil naturligvis være anonym og går til en ekstern tredjepart (PwC) - ikke til Vestforsyning. PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af Vestforsyning modtager anmeldelser, for at sikre en uafhængig og anonym kanal for dig, der anmelder. Efterfølgende sendes din anmeldelse videre til behandling hos Vestforsyning.

 

Hvis du vælger at være anonym, skal du vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet, fordi der ikke kan stilles afklarende spørgsmål eller bedes om yderligere dokumentation eller lignende. Vi opfordrer dig derfor til at angive dine kontaktoplysninger, så PwC har mulighed for at undersøge anmeldelsens omstændigheder.

Hvis du indtaster dine kontaktoplysninger, får du et svar inden for 24 timer efter du har indsendt din anmeldelse.

Computer med nøgle

Beskyttelse af whistleblowere

Vestforsyning tillader naturligvis ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers.

Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.

 

Persondatapolitik

Læs Vestforsynings persondatapolitik og behandling af persondata.

Persondatapolitik
Udråbstegn

Bemærk

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, eller har brug for vores kundeservice, skal du ikke benytte vores whistleblowerordning.

Kontakt i stedet Konkurrence og Forbrugerstyrelsen eller vores kundeservice.