Spørgsmål og svar

Her har vi samlet de oftest stillede spørgsmål til spildevand og kloak. Får du ikke svar på dit spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Det koster et tilslutningsbidrag at blive koblet på kloakken i kommunen.

>> Se gældende takstblad

Hvis din kloak er stoppet, kan du ringe til Vestforsyning på tlf.: 9612 7300 (døgnvagt). Så kan du få hjælp til at skaffe en slamsuger.

Bemærk!

 • Hvis der er stop i Vestforsynings ledningsnet, løser vi problemet uden beregning
 • Sidder "proppen" mellem skelbrønden og dit hus, skal du selv betale for slamsugning
 • Står der vand op i skelbrønden, er der sandsynligvis stop i Vestforsynings ledningsnet, og det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os. Vi kan ikke betale for slamsugning, der er bestilt af dig

Ring eller skriv til os – så hjælper vi med at finde den rette til at løse problemerne.

>> Ring eller skriv til os

Ring eller skriv til os – så hjælper vi med at finde den rette til at løse problemerne.

>> Ring eller skriv til os

Nej – det tillades ikke i Holstebro Kommune.

På Holstebro Kommunes hjemmeside kan du finde en masse oplysninger om, hvordan du skal forholde dig.

>> Læs mere på Holstebro Kommunes hjemmeside

I kloakseparerede områder skal du virkelig tænke over, hvad du hælder i udendørs afløb og vejriste. Her løber det beskidte vand inkl. diverse sæberester, kemikalier m.v. nemlig direkte ud i naturen.

Hvis du vil være helt sikker på, at vandet bliver ledt det rigtige sted hen, skal du hælde det i vasken eller toilettet.

>> Læs mere om, hvad der sker, når du vasker bil i indkørslen

Du skal kontakte din grundejerforening eller Holstebro Kommune.

Teknik og Miljø
Team Vand og Ressourcer - Spildevand

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

E-mail: spildevand@holstebro.dk
Telefon: 9611 7562

>> Læs mere på Holstebro Kommunes hjemmeside

Hvis din kloak er stoppet, kan du ringe til Vestforsyning på tlf.: 9612 7300 (døgnvagt). Så kan du få hjælp til at skaffe en slamsuger.

Bemærk!

 • Hvis der er stop i Vestforsynings ledningsnet, løser vi problemet uden beregning
 • Sidder "proppen" mellem skelbrønden og dit hus, skal du selv betale for slamsugning
 • Står der vand op i skelbrønden, er der sandsynligvis stop i Vestforsynings ledningsnet, og det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os. Vi kan ikke betale for slamsugning, der er bestilt af dig

Vestforsyning har ikke tegninger over private grunde.

Hvis der er tegninger i din ejendoms byggesag, kan de findes på www.weblager.dk

Her kan du se, hvem der er ansvarlig for hvad:

(klik på billedet for at se det som stort)

Nej – der er KUN 3 ting, du må putte i dit toilet, nemlig pis, lort og papir.

Du kan læse meget mere på www.kun3tingiditlokum.dk

Når du trækker ud i toilettet, forsvinder indholdet ned i kloakrørene, som leder det til renseanlægget. Rørene skråner lidt, så vandet løber af sig selv.

Nogle gange er det nødvendigt at hjælpe vandet lidt på vej med pumper, hvis husene f.eks. ligger lavt, eller de er langt fra renseanlægget.

 

Hvis ikke vi renser vandet, inden det ledes ud i naturen, risikerer vi, at fisk og andre dyr dør. Det skyldes, at der er meget mere kvælstof, organisk stof og fosfor i vandet, end der er i vandløb og søer normalt.

Kvælstof og fosfor giver gode betingelser for algevækst, der sammen med det organiske stof vil ligge og rådne og bruge ilten i vandet.

Med tiden opstår iltsvind, og dyr og planter dør eller trækker væk.

Når spildevandet kommer ind på renseanlægget, løber det igennem et risteanlæg. Det er en slags si, som opfanger større partikler.

Herefter kommer spildevandet igennem et sand- og fedtfang. Sand og slam falder til bunden, og fedt lægger sig på overfladen, hvorved begge dele er nemme at fjerne.

Derefter bliver spildevandet renset biologisk. Det gøres i tanke, som er fyldt med særlige bakterier, der spiser det kvælstof og organiske stof, der er i vandet.

Man blæser luft ind i bunden af tankene. Luften skal bakterierne bruge for at omsætte kvælstof og organisk stof.

Der tilsættes kemikalier for at få fosforen til at bundfælde. Når slammet er bundfældet, sendes det rensede spildevand tilbage til naturen, og slammet anvendes til biogas-produktion, inden restproduktet køres på landbrugsjord som gødning.

Det er Holstebro Kommune, der beslutter, om en ejendom skal kloakeres.

Læs mere om det på Holstebro Kommunes hjemmeside eller kontakt Holstebro Kommune direkte.

Biologisk rensning
Biologisk nedbrydning af spildevandets forurenende stoffer ved hjælp af mikroorganismer.

BOD
Biological Oxygen Demand - angiver det antal milligram ilt pr. liter, som spildevandets mikroorganismer forbruger i fem døgn til biologisk iltning af det organiske stof.

Fosfor - P
Det totale fosforindhold (Tot-P) måler summen af orthofosfat, polyfosfat og organisk fosfat.

Kvælstof - N
Det totale kvælstofindhold (Tot - N) måler summen af ammoniak-kvælstof (NH3), nitrat-kvælstof (NO3) og organisk bundet kvælstof.

Miljøfremmede stoffer
Miljøfremmede stoffer er fremmede for miljøet i de forekommende koncentrationer. Miljøfremmede stoffer er ofte menneskeskabte i industriproduktionen.

Personækvivalent - PE
Den forureningsmængde som en gennemsnitsperson producerer pr. døgn. Måles som BOD, Tot-P eller Tot-N.

Surhedsgrad
En vandprøves pH-værdi er et mål for surhedsgraden. Rent vand har en pH på ca. 7.

Suspenderet stof - SS
Angiver spildevandets indhold af uopløste stoffer.

RING TIL KUNDESERVICE

Ikon med telefonrør

96 12 74 60

Har du spørgsmål til din årsopgørelse, app, faktura/regning, levering, priser, flytning, aflæsning eller lignende, skal du ringe til kundeservice. Telefonerne er åbne:

 • Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.45
 • Fredag kl. 08.00 – 12.00
 • Lukket i weekender og på helligdage

Bemærk åbningstider for personlig henvendelse - se nederst på siden.

RING TIL HOVEDNUMMERET

Ikon med telefonrør

96 12 73 00

Har du spørgsmål specifikt til el, vand, varme, belysning, kloak, vind, gravearbejde eller lignende, skal du ringe til vores hovednummer. Telefonerne er åbne:

 • Mandag til torsdag kl. 08.00 - 15.45
 • Fredag kl. 08.00 - 12.00
 • Lukket i weekender og på helligdage

Bemærk åbningstider for personlig henvendelse - se nederst på siden.