Priser

Her kan du få et overblik over de gældende priser og gebyrer for spildevand.

RATER OG AFREGNING

Forbruget bliver afregnet efter den vandmåler, der er på det enkelte forbrugssted. Enkelte virksomheder afregnes efter afløbsmåler – altså den mængde vand der afledes til kloaknettet.

Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samtidig for vand, varme og spildevand. Får du også strøm fra os, kommer det på en regning for sig selv. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Rater og afregning 2020

GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG

Her kan du se, hvad en gennemsnitlig familie bruger om året.

Priser Kr.
Vandafledningsbidrag til og med 500 m3/år (trin 1)  4.408,50
Abonnement pr. spildevandsstikledning pr. år 623,20
Moms 1.257,93
I alt inkl. alt 6.289,63
  Scroll ned for mere