Priser

Her kan du få et overblik over de gældende priser og gebyrer for spildevand.

Rater og afregning 2024

RATER OG AFREGNING

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted. Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for vand, varme og spildevand. Får du også strøm fra os, kommer det på en regning for sig selv. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, maj, august og november. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Rater og afregning

GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG

Her kan du se, hvad en gennemsnitlig familie bruger om året.

Graf der viser gennemsnitligt årligt forbrug
Priser Kr.
Vandafledningsbidrag til og med 500 m3/år (trin 1)  4.884,00
Abonnement pr. spildevandsstikledning pr. år 752,12
Moms 1.409,03
I alt inkl. alt 7.045,15