Priser og gebyrer

Her kan du se vores takster og gebyrer. Vi tager forbehold for trykfejl.

Afregning

Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for al forsyning. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Målere

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted.

Rater og afregning

Se betalingstidspunkter og dato for årsopgørelser m.v.

  Scroll ned for mere