Fakta om elpriserne

08. september 2022, kl. 07:59

Har jeg variabel pris eller fastprisaftale?

ALLE vores elkunder har variable priser. Det betyder, at din pris følger priserne på elmarkedet og ændrer sig time for time. Derfor kan du med fordel bruge strøm, når den er billigst.

Hvor kan man se priserne ?

Priserne ændrer sig time for time, men strømmen er typisk billigst, når vinden blæser og solen skinner – altså i de perioder, hvor der produceres meget strøm.

Du kan se priserne flere steder - vi anbefaler at du følger med direkte på Elbørsen eller i appen fra vores samarbejdspartner True Energy.

Det er nemt at følge strømpriserne på elbørsen - det eneste, du skal være opmærksom på er, at DK1 er prisen for Jylland/Fyn og DK2 er prisen for Sjælland.
HUSK at ændre valutaen fra EUR til DKK.

Se priserne på Elbørsen her Kom i gang med at bruge appen

Hvornår er strømmen billigst?

Du kan følge priserne på Nordpool, men du kan også downloade appen fra vores samarbejdspartner True Energy. Læs mere om True energy her.

Hvor meget kommer jeg til at betale ekstra?

Det er meget svært at sige, hvor meget hver enkelt kunde kommer til at betale for strømmen. Der er virkelig mange ting, der spiller ind. Det kan f.eks. være standby-forbrug, alderen på dine elektriske apparater, om du har varmepumpe m.v. Men Greenpower Denmark har lavet et estimat over priserne i 4 kvartal for hhv. enkeltperson og familie.

Se estimat for 4. kvartal 2022

Hvorfor er elpriserne så høje?

  1. El bliver enkelte steder i Danmark og mange steder i Europa produceret på kraftværker, der bruger naturgas. Gasprisen har været høj gennem det seneste år, men nu er den ekstremt høj, da Rusland har reduceret mængden af gas, som bliver sendt til Europa. Europas fortsatte afhængighed af gas og den høje gaspris er hovedårsagen til de høje elpriser.
  2. Det har været vindstille i hele Danmark i en periode. Når vi har en høj produktion af strøm fra vindmøller og solceller, er prisen på strøm typisk lav, men når det ikke er tilfældet er vi nødt til at finde andre kilder.
  3. Når vi mangler vind, plejer vi at hente billig strøm fra de norske vandkraftværker. Men der mangler vand i de sydnorske magasiner, og prisen på strøm er historisk høj i det sydlige Norge.
  4. Danske kraftværker bruger træpiller eller træflis til at producere strøm. Prisen er steget voldsomt på grund af krigen i Ukraine.
  5. Tørke i sydeuropa betyder, at der bliver produceret væsentligt mindre vandkraft. De sydeuropæiske lande skal derfor bruge andre energikilder, og det giver et opadgående pres på priserne.
  6. Atomkraftværker og kraftværker, som bruge kul, ligger typisk ved store floder, så de kan bruge vandet til at køle værket. Men mangel på vand betyder, at kraftværkerne er nødt til at begrænse produktionen.

Tjener Vestforsyning flere penge på strømmen?

Nej - merprisen skyldes ikke, at vi tjener mere på strømmen end vi plejer, men at det koster meget mere at indkøbe den strøm, som vi leverer til dig. Der er rift om energien i hele Europa, og det mærkes desværre også her i vores forsyningsområde.

Hvad kan jeg selv gøre, for at spare på energien?

På vores sider med energiråd kan du se, hvordan du selv kan være med til at nedsætte dit forbrug.

Se sparerådene her

Links til andre sider med spareråd og tips

Påvirker det også mine andre produkter/ydelser fra Vestforsyning?

De aktuelle elpriser er meget høje. Til gengæld har forbrugerne i Holstebro stabile takster på både vand, varme og spildevand.

Læs mere her Varmeprisen sænkes i 2023

Regeringens forslag om indefrysning af ekstraregninger

Regeringen er kommet med et forslag til indefrysning af energiregningen, men da der ikke er truffet en beslutning herom endnu, ved vi ikke, hvad det kan komme til at betyde for vores kunder. Det er dog kun  vores el-kunder, som rammes af dette, da prisen på varme er væsentligt lavere end det prisloft, der er udmeldt fra regeringen.

Vi vil løbende informere herom, lige så snart vi ved mere.

Her er Regeringens forslag om indefrysning af ekstraregninger:

  • Regeringen foreslår en ordning, hvor man kan udskyde en del af betalingen for el, gas og fjernvarme
  • Man kan vælge at udskyde betalingen af den del af ens regning, som ligger over prisniveauet for efteråret 2021
  • Det foreslås, at prislofterne sættes til: Gas til 15.45 kr./kubikmeter, varmepumper og elpaneler til 1,87 kr./kWh, fjernvarme til 1,44 kr./kWh og el (belysning m.v.) til 2,99 kr./kWh
  • Det foreslås, at det såkaldte prisloft skal gælde i 12 måneder. Herefter foreslås en afdragsperiode på 5 år.

Regeringen vil også se på, hvordan ordningen kan udvides til at omfatte virksomheder.

Kilde: Finansministeriet