Love og regler

Vilkårsændringer for el

VILKÅRSÆNDRINGER

Vestforsyning El har i punkt 13 i leveringsbetingelserne for salg af elektricitet mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Her kan du læse mere om, hvilke situationer det handler om.

Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste over alle situationer, hvor det kan være nødvendigt at lave ændringer, men i dette dokument kan du se eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at gøre det.

Vilkårsændringer for el
General deklaration 2022

Generel eldeklaration

Strømmen er sammensat af el fra mange kilder og det har forskellige miljøpåvirkninger. Alle elkunder kan få oplyst en deklaration på deres el.

Den generelle deklaration er beregnet af Energinet ud fra elproduktionen i Danmark inklusive nettab og er korrigeret for udveksling af el med nabolandene samt elsalget til de elkunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet.

Generel eldeklaration 2022