Priser

Her kan du se vores takster og gebyrer. Vi tager forbehold for trykfejl.

Frit valg
Der er fri konkurrence på det danske elmarked. Den 1. april 2016 er der indført en reform af elmarkedet, som har til formål at skabe øget konkurrence samtidig med at forbrugerbeskyttelsen sikres.

Dine rettigheder

AKTUEL PRIS (inkl. moms)

SPOTtime
20,54 øre/kWh

Bestil SPOTtime

 

PLUStime
15,54 øre/kWh

Bestil PLUStime

Gebyrer

Netselskabernes tariffer og gebyrer viderefaktureres UDEN yderligere tillæg.

GEBYRER PR. 1. JANUAR 2020 (inkl. moms)
Opsigelse af elkøbs-aftale før udløb af bindingsperiode 500,00
Opsigelsesbrev ved manglende betaling - elkøb 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af mgl. betaling (elkøb) 81,25
Slutopgørelse ved leverandør-skifte (elkøb) gratis
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Tilkaldelse af låsesmed for hindret adgang Efter regning
Opkrævning ved flytning - slutopgørelse 81,25
Selvaflæsningskort, rykker 93,75
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Regningsgebyr (papirsfaktura m/girokort) 35,00
Udskrift af regningskopi 43,75
PBSgebyr 7,5
Genåbning efter afbrydelse for mgl. betaling 781,25
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted - hvor det viser sig måleren er uden fejl Efter regning
Nedtagning af måler 925,00
Måler genetablering / Midlertidig batteri 987,50
Midlertidig installation 1.418,75

Udskriv gebyrer for 2020

Gebyrer pr. 1. januar 2020

Gebyrblad for 2020

 

 

Tilslutningsbidrag

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag betales til dit netselskab.

Find dit netselskab

MOMSFRI GEBYRER PR. 1. JANUAR 2020

MOMSFRI GEBYRER PR. 1. JANUAR 2020
Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri 100,00
Lukkevarsel (rykker nr. 2) - momsfri 100,00
Betalingsaftale 105,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning - genafbrydelse) 720,00

PSO-afgift og elafgift

ELAFGIFT OG PSO PR. 1. OKTOBER 2020 (INKL. MOMS)
PSO-afgift, 3. kvartal 2020  7,75 øre pr. kWh-time
Elafgift  111,50 øre pr. kWh-time

 

I øvrigt henvises til gebyr-takstbladet for dit netselskab for yderligere opkrævninger af 
gebyrer i forbindelse med elforsyning.

Vestforsyning følger standardgebyrer fra Dansk Energi i det omfang, gebyrbladet er omfattet af disse.

Rater og afregning

Se betalingstidspunkter og dato for årsopgørelser m.v.

Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for al forsyning. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Målere

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Skriv til kundeservice
Spørgsmålstegn
  Scroll ned for mere