Grøn strøm

Danmark er verdensmestre i grøn strøm – men vi kan gøre det endnu bedre

I Danmark er vi verdensmestre i at producere grøn strøm fra vindmøller. Faktisk har den strøm der kommer ud af vores stikkontakter aldrig været mere klimavenlig.

I 2021 producerede vindmøller, solceller og bæredygtig biomasse strøm til 65 % af vores elforbrug (43 % fra vindenergi, 18 % fra bæredygtig biomasse og 4 % fra solenergi. Kilde: Green Power Denmark), men vi kan gøre det bedre.

Hvad sker der i praksis, når du vælger et grønt el-produkt?

Når vi og andre energiselskaber producerer strøm fra vindmøller, modtager vi en garanti fra Energinet som dokumenterer, at vi leverer grøn strøm til det danske elnet.

Når vi sælger grøn strøm til dig, køber vi certifikater, som er et bevis på, at der bliver produceret strøm af danske vindmøller, svarende til den mængde strøm, vi sælger.

Object reference not set to an instance of an object.

Strømmen i din stikkontakt er den samme

Hverken vi eller andre elselskaber kan sikre dig grøn strøm i lige netop din stikkontakt. Der findes kun ét elnet, og når først strømmen ryger ind i elnettet, blandes den grønne og den ”sorte” strøm. Strømmen, som kommer ud af din stikkontakt, er altså en blanding af strøm produceret af vindmøller, solceller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg - uanset hvilket el-produkt, du vælger.

Men når du vælger den mere klimavenlige løsning med vores grønne produkter, køber vi certifikater fra Energinet. Disse certifikater er et bevis på, at der bliver produceret strøm af danske vindmøller, svarende til den mængde strøm vi sælger til dig og de andre ”grønne” elkunder.

Hvorfor vælge grøn strøm?

Når du vælger grøn strøm, er du med til at påvirke, hvor meget klimavenlig strøm, der skal produceres. Du er med andre ord med til at påvirke ”blandingsforholdet” mellem den grønne og den ”sorte” strøm.

Jo større efterspørgslen er på grøn strøm, jo større grundlag er der for at etablere nye vindmøller og solcelleanlæg.

Object reference not set to an instance of an object.

VINDenergi

Strømmen kommer fra danske vindmøller, er CO2-neutral og støtter udviklingen indenfor dansk vindindustri. Produktet som vi tilbyder er en del af den grønne bladordning - strøm med ét bladmærke.