Spørgsmål & svar

Ja, når du har din egen elmåler, har du også frihed til at vælge, hvem der skal levere el til dig – uanset om du ejer boligen eller bor til leje.

Der går typisk 4-6 uger, inden leverancen fra Vestforsyning begynder. Der bliver ikke slukket for strømmen, så du kan roligt sætte kaffe over, mens du venter.

Din gamle leverandør fortsætter med at sende el ud til dig, indtil leverancen fra Vestforsyning begynder. Selve leverandørskiftet vil ske helt uden du mærker noget.

Hos Vestforsyning har vi ingen binding, og du kan til enhver tid opsige din elaftale med os.

 

Her skal du blot benytte vores flytteformular.

Du kan vælge, om du vil melde din flytning til en ny adresse, du flytter til (skal registreres på) eller melde flytning fra en adresse, du flytter fra (ikke længere skal være registreret på).

HUSK hvis du både vil melde fraflytning på en tidligere adresse, OG melde tilflytning på en ny adresse, skal du udfylde BEGGE formularer, for at give besked omkring dette. Når du har udfyldt flytteformularen og sendt denne afsted, vil du modtage en kvittering på at du har sendt flytteformularen afsted til os.

Vi skal helst høre fra dig senest tre arbejdsdage før tilflytning, så vi kan nå det hele.

Hvis der opstår problemer eller du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 96 12 74 60.

Ja, det kan du - blot du giver os besked om det. Vestforsyning er et lokalt multiforsyningsselskab som primært servicerer kunder i Holstebro Kommune.

Vi leverer også til kunder vest for Storebælt - kontakt kundeservice for nærmere oplysninger.

Hvis du ønsker at skifte elleverandør, skal du kontakte den elleverandør, som du ønsker, skal overtage leverance af strøm til dig, og indgå en ny elaftale med denne.

Uanset hvorfor du har valgt at skifte elleverandør, er vi kede af, vi mister dig som kunde.

Hvis du skulle fortryde dit valg, er du altid velkommen tilbage os.

Skal du flytte?

Kontakt kundeservice på telefon 9612 7460 og hør hvad du skal gøre.

Skriv til os

Information om solceller

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Strømmen kan du bruge til dine apparater eller sælge til elnettet. I guiden her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, inden du køber solcelleanlæg, i selve købsprocessen, og i forbindelse med installationen.

 

>> Se guiden

Få svar på de oftest stillede spørgsmål i vores FAQ om støtte til vedvarende energi. Spørgsmål og svar om sol, vind og værker.

>> Se FAQ

Du finder her en samlet oversigt over produktionselleverandører, der tilbyder at aftage produktion fra VE-anlæg, herunder også fra private anlægsejere. Ejere af større anlæg kan også indgå aftale direkte med en produktionsbalanceansvarlig. Se mere i linket til listen over balanceansvarlige aktører.

>> Se oversigten

I forbindelse med, at Energinet fra 1. februar 2024 indfører øjeblikstarifering for solcellekunder i nettoafregningsgruppe 1, 2 og 6, har Vestforsyning El, som el leverandør skulle informere de berørte kunder omkring denne tarifering, da det vil få økonomiske konsekvenser for dem.

Ændringen gælder for anlæg som afregnes efter nettoafregningsgruppe 2 og 6. Hvis dit anlæg er registreret til afregning efter en af disse grupper, har du enten fået besked fra os via brev eller mail da ændringen vil komme til at berøre dig.

Energinet har indtil nu beregnet tariferingsgrundlaget ud fra egenproducentens nettoforbrug, og ikke ud fra det faktiske forbrug leveret fra nettet.

Den godkendte metode vedrørende øjeblikstarifering medfører, at alle anlæg skal betale tariffer ud fra den samlede leverance fra nettet, uden modregning mellem forbruget og den del af produktionen, der leveres til nettet. Dermed harmoniseres egenproducenternes tarifbetaling med de øvrige elkunders betaling, så alt elforbrug leveret fra nettet tariferes efter de samme gældende principper.

Det betyder, at pr. 1. februar 2024 vil taksterne "Transmissions nettarif" og "Systemtarif" blive beregnet af dit bruttoforbrug (køb fra net), og ikke som i dag, hvor det beregnes ud fra dit nettoforbrug (køb fra net, fratrukket din levering til net).

Overgangen til øjeblikstarifering vil få økonomiske konsekvenser for dig, hvilket betyder en merbetaling til Energinet fra 1. februar 2024. Størrelsen på merbetalingen vil afhænge af dit forbrug og produktion. For kunder i nettoafregningsgruppe 6, estimerer Energinet at det vil øge tarifbetalingen med ca. 475,00 kr. årligt.

Da vi er bekendt med den korte varslingsfrist, vil du blive godtgjort for den manglende varslingsperiode på din årsregning for 2024.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

SKRIV TIL KUNDESERVICE

Priser

El afregnes efter forbruget, som bliver opgjort i kilowatttimer. Det forkortes ofte kWh, som er den engelske betegnelse for kilowatt-time: "kilowatt hour".

Kilowatt er 1.000 watt (kilo = tusind). Så hvis du for eksempel har en 1.000 watt elradiator, som er tændt i præcis én time, har du brugt 1 kWh.

Vestforsyning tilbyder produkterne SPOTmåned og PLUSmåned, som har variabel pris pr. kWh, som altså kan skifte fra måned til måned. Prisen bliver fastsat som et månedligt gennemsnit af spotprisen på Nordpool, som er den nordiske børs for elhandel.

Nej. Vi håndterer også opsigelse af aftalen hos din gamle leverandør.

Vær opmærksom på, at der kan være en bindingsperiode hos din gamle leverandør. Det kan koste et gebyr at opsige aftalen før tid.

Vestforsyning udsender aconto-opkrævninger én gang i kvartalet – altså fire gange om året – så der vil sjældent gå mere end to måneder, før du får den første regning.

Én gang om året – normalt i slutningen af januar – udsender vi en årsopgørelse for det år, der lige er slut. Hvis du har brugt mere el, end du har betalt aconto, får du en efterregning sammen med årets første aconto-regning. Og hvis du har sparet på energien i det gamle år og har brugt mindre el, end du har betalt aconto, bliver årets første aconto-regning tilsvarende mindre.

Hvis dit forbrug afviger væsentligt fra dine aconto-betalinger, kan vi regulere størrelsen på dine aconto-betalinger enten op eller ned. Det sker normalt kun én gang om året i forbindelse med årsopgørelsen.

Du kan løbende følge dit forbrug via app'en "VESTFORSYNING", som du kan hente gratis i App Store eller via Google Play. Du kan også logge ind på Selvbetjening ved at klikke her.

Cirka 80 procent af din udgift til el går til dækning af faste udgifter i netselskabet og ikke mindst til betaling af afgifter og moms. Resten er den del af din elpris, som kan være forskellig fra leverandør til leverandør.

Der findes grundlæggende to slags prisaftaler for dit elforbrug: En fast pris og en variabel pris. Historisk set har produkter med variabel pris været nogle få ører billigere pr. kilowatt-time.

Du kan altid se vores aktuelle priser på Energitilsynets prisportal www.elpris.dk