Spørgsmål & svar

Ja. Din forbrugsmåler skal aflæses ved skifte af leverandør. Har du en fjernaflæst elmåler, finder vi selv tællerstanden. Er din elmåler IKKE fjernaflæst, modtager du et aflæsningskort med posten.

Ja, når du har din egen elmåler, har du også frihed til at vælge, hvem der skal levere el til dig – uanset om du ejer boligen eller bor til leje.

Der går typisk 4-6 uger, inden leverancen fra Vestforsyning begynder. Der bliver ikke slukket for strømmen, så du kan roligt sætte kaffe over, mens du venter.

Din gamle leverandør fortsætter med at sende el ud til dig, indtil leverancen fra Vestforsyning begynder. Selve leverandørskiftet vil ske helt uden du mærker noget.

Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, er der en bindingsperiode på 6 måneder fra aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned ved henvendelse til Vestforsyning.

Opsiges aftalen uretmæssigt i løbet af de første 6 måneder, forbeholder Vestforsyning sig ret til at opkræve et gebyr.

>> Du finder en oversigt over gebyrer her

Du skal blot kontakte Vestforsynings kundeservice på tlf. 96 12 74 60 eller benytte kontaktformularen her, så skal vi nok hjælpe dig med blandt andet at foretage flytteaflæsning af forbrugsmåleren.

Vi skal helst høre fra dig senest tre arbejdsdage før flytning, så vi kan nå det hele.

Ja, det kan du - blot du giver os besked om det. Vestforsyning er et lokalt multiforsyningsselskab som primært servicerer kunder i Holstebro Kommune.

Vi leverer også til kunder vest for Storebælt - kontakt kundeservice for nærmere oplysninger.

Hvis du ønsker at opsige din aftale, skal du kontakte Vestforsyning på tlf. 96 12 74 60.

Skal du flytte?

Kontakt kundeservice på telefon 9612 7460 og hør hvad du skal gøre.

Skriv til os

Information om solceller

Energistyrelsens guide til køb og installation af solceller

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Strømmen kan du bruge til dine apparater eller sælge til elnettet. I guiden her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, inden du køber solcelleanlæg, i selve købsprocessen, og i forbindelse med installationen.

Se guiden

Energistyrelsens FAQ vedrørende solceller

Få svar på de oftest stillede spørgsmål i vores FAQ om støtte til vedvarende energi. Spørgsmål og svar om sol, vind og værker.

Se FAQ

Oversigt over produktionselleverandører

 

Du finder her en samlet oversigt over produktionselleverandører, der tilbyder at aftage produktion fra VE-anlæg, herunder også fra private anlægsejere. Ejere af større anlæg kan også indgå aftale direkte med en produktionsbalanceansvarlig. Se mere i linket til listen over balanceansvarlige aktører.

Se oversigten

Priser

Cirka 80 procent af din udgift til el går til dækning af faste udgifter i netselskabet og ikke mindst til betaling af afgifter og moms. Resten er den del af din elpris, som kan være forskellig fra leverandør til leverandør.

Der findes grundlæggende to slags prisaftaler for dit elforbrug: En fast pris og en variabel pris. Historisk set har produkter med variabel pris været nogle få ører billigere pr. kilowatt-time.

Du kan altid se vores aktuelle priser på Energitilsynets prisportal www.elpris.dk

El afregnes efter forbruget, som bliver opgjort i kilowatttimer. Det forkortes ofte kWh, som er den engelske betegnelse for kilowatt-time: "kilowatt hour".

Kilowatt er 1.000 watt (kilo = tusind). Så hvis du for eksempel har en 1.000 watt elradiator, som er tændt i præcis én time, har du brugt 1 kWh.

Vestforsyning tilbyder produkterne SPOTmåned og PLUSmåned, som har variabel pris pr. kWh, som altså kan skifte fra måned til måned. Prisen bliver fastsat som et månedligt gennemsnit af spotprisen på Nordpool, som er den nordiske børs for elhandel.

Nej. Vi håndterer også opsigelse af aftalen hos din gamle leverandør.

Vær opmærksom på, at der kan være en bindingsperiode hos din gamle leverandør. Det kan koste et gebyr at opsige aftalen før tid.

Vestforsyning udsender aconto-opkrævninger én gang i kvartalet – altså fire gange om året – så der vil sjældent gå mere end to måneder, før du får den første regning.

Én gang om året – normalt i slutningen af januar – udsender vi en årsopgørelse for det år, der lige er slut. Hvis du har brugt mere el, end du har betalt aconto, får du en efterregning sammen med årets første aconto-regning. Og hvis du har sparet på energien i det gamle år og har brugt mindre el, end du har betalt aconto, bliver årets første aconto-regning tilsvarende mindre.

Hvis dit forbrug afviger væsentligt fra dine aconto-betalinger, kan vi regulere størrelsen på dine aconto-betalinger enten op eller ned. Det sker normalt kun én gang om året i forbindelse med årsopgørelsen.

Du kan løbende følge dit forbrug via app'en "VESTFORSYNING", som du kan hente gratis i App Store eller via Google Play. Du kan også logge ind på Selvbetjening ved at klikke her.

Spørgsmålstegn

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Skriv til kundeservice