Indefrysningsordningen

Den 23. september 2022 indgik et flertal i Folketinget en aftale om vinterhjælp – indefrysningsordningen - i forbindelse med de stigende priser.

Ordningen har været aktiv for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Ordningen gav mulighed for indefrysning i 12 måneder på den del af elregningen, der oversteg et fastsat prisloft på 0,80 kr. pr. kWh. Efter endt indefrysning ville der være en 12 måneders afdragsfri periode, herefter skulle der tages stilling til straks indfrielse eller afdragsordning over en 4-årig periode med elhandelsselskabet.

Hvis du har benyttet dig af muligheden for at indefryse dele af dine energiregninger, har regeringen i den forbindelse lavet en mindre ændring af indefrysningsordningen, som betyder, at Vestforsyning overdrager dit mellemværende til Erhvervsstyrelsen. Du skal derfor på et senere tidspunkt indbetale det indefrosne beløb til Erhvervsstyrelsen i stedet for til Vestforsyning.

Du skal ikke foretage dig noget i forbindelse med overdragelsen og vilkårene for indefrysningen, herunder renter, afdrag, m.v. ændrer sig ikke.

Du vil få mere information fra Erhvervsstyrelsen, når overdragelsen er sket, og igen når det bliver tid til at forholde sig til selve indbetalingen af det indefrosne beløb.

Erhvervsstyrelsen vil oplyse dig om det samlede beløb inklusive renter, efter at overdragelsen har fundet sted.

Du kan læse mere om vilkårene for indefrysningsordningen og tilbagebetalingen af det indefrosne beløb på www.borger.dk

Opdaterede ændringer i vilkår for ordningen 8/11-23