kloakseparering i Staby

Der har nu været afholdt licitation og valgt entreprenør. Vindende entreprenør blev VKA Staby.

Arbejdet påbegyndes nede ved vores pumpestation syd for Gl. Skolevej og følger etaperne vist på vedhæftede tegning. Opstart primo maj. Detailtidsplan følger.