Kloakseparering af Stationsvej

I 2022 og 2023 skal Holstebro kommunen omprofilere Stationsvej fra Christiansgade til rundkørslen ved Nørreport.

I den forbindelse saneres og separeres kloaksystemet.

Arbejdet er påbegyndt oktober 2022 og afsluttes august 2023.

Anlægsperioden vil dog i høj grad afhænge af vejret, og sker der forsinkelser vil der blive orienteret løbende om det.

I området løber regn- og spildevand i dag sammen og blandes i den samme ledning, som ligger ude i vejen. Under separeringen adskilles regn- og spildevand, så det fremover løber i hver deres ledning.

Der etableres også et underjordisk regnvandsbassin på arealet ved den gamle politistation (fremtidig parkeringsplads).

Arbejdet kan desværre medføre en del besværligheder under udførelsen mht. trafikafvikling og støj, men der vil naturligvis blive gjort alt for at minimere generne.

Entreprenør er OLS A/S.