Kloakseparering i Hvam Mejeriby

INFORMATION - DECEMBER 2022

Nu kan julefreden sænke sig i Hvam Mejeriby.

Selvom vejret prøvede at forhindre det, er der nu lagt ny asfalt på Hvamvej og entreprenøren tager på en velfortjent juleferie.

Der mangler nogle småting rundt i byen og det vender vi tilbage for at ordne først i det nye år:

 • Vi skal have strømpeforet alle de gamle ledninger
 • Et par sideveje der er blevet for "dybe" i enden skal rettes op inden vi lægger slidlag på alle sidevejene på Bisgårdvej
 • Flengvej skal have en make-over så den kommer til at ligne sig selv igen
 • Det hele skal renses for sand mv.
 • Sidste hånd på de grønne elementer - bassiner, regnbede og grøft

Vi takker for jeres tålmodighed og ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Tidsplan for færdiggørelse af projektet

Der er udarbejdet revideret tidsplan for resten af projektet i Hvam som kan ses herunder.

MÅNED Juli August September Oktober November December
UGE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Bassiner   Ferie                                            
Rydevej                                              
Bisgårdvej                                              
Flengvej                                              
Hvamvej                                              
Strømpeforing                                              

HAR DU SPØRGSMÅL?

Susanne Kirkgaard-Sehested
projektleder
tlf. 9612 7413

Vi er nu godt i gang 

Der er etableret fortove på Rydevej samt den vestlige del af Hvamvej. Bassinerne i øst og vest er næsten færdige. Der etableres i øjeblikket grøfter på Rydevej samt den vestlige del af Bisgårdvej. Derudover påbegyndes de vestlige sideveje på Bisgårdvej.

Berørte grundejere bliver løbende orienteret.

Så går vi i jorden i Hvam

Mandag den 3. maj starter vi så småt separeringsprojektet op i Hvam - og vi starter på Rydevej. Næste etape bliver de to bassiner i øst og vest.

Og så når vi nok ikke meget mere inden sommerferien!

Vi er i fuld gang med at få trykt et stort infoskilt som bliver sat op ved Gadekæret. Herpå vil være oversigtsbillede og tidsplan.

Vi skriver løbende ud til de berørte ejendomme efterhånden som vi bevæger os igennem byen - så hold øje med mail og/eller postkasse.

Information - februar 2021

Vestforsyning har planlagt en række skurvognsmøder i marts, hvor der vil være mulighed for at få en snak ang. forholdene på lige netop din grund. Kom derfor forbi med dine spørgsmål om planer for kloakseparering af din grund.

Mødested: Ved gadekæret Flengvej i Hvam – i skurvognen

Der vil være mundbind og håndsprit ved indgangen til skurvognen og vi spritter løbende bord og stole af imellem mødetiderne.

Mødedatoerne er som følger:

 • tirsdag d. 9. marts (kl. 14 - 17)
 • torsdag d. 11. marts (kl. 14 - 17)
 • tirsdag d. 16. marts (kl. 14 - 17)
 • torsdag d. 18. marts (kl. 14 - 17)
 • tirsdag d. 23. marts (kl. 14 - 17)
 • torsdag d. 25. marts (kl. 14 - 17)
Læs mere eller book et møde

Information - januar 2021

Til orientering kommer Envidan for at fotografere husene i Hvam Mejeriby med opstart onsdag morgen i uge 3. De forventer at være færdige fredag eftermiddag.

Grundejerne er orienteret via brev. Der vil blive ringet på, inden Envidan går ind på grunden for det tilfælde, at der skulle være nogen hjemme. Der bæres tøj gult reflekstøj med Envidan logo/navn.

 

Projektet genoptages i foråret 2021 og der er sendt informationsbreve ud til alle husejere om den videre proces.

>> Se informationsbrev

 

Information - april 2020

Den 6. april 2020 er der omdelt følgende informationer til alle husstande i Hvam. Skulle dit eksemplar være blevet væk, kan du finde alle materialer nedenfor.

Brev

Brevet er en kort beskrivelse af projektet. Vi informerer desuden om, at vi modtager aftaler om udtræden indtil 27. april 2020

Tegninger

Fotos

Nedenfor kan du se billeder af de render, der vil blive brugt på tværs af fortovene samt langs med Hvamvej.

Aftale om udtræden

Aftale om udtræden var vedlagt brevet, men du kan også se den her

Information - september 2019

Spørg en autoriseret kloakmester

Få hjælp fra en autoriseret kloakmester til at fastlægge, om du kan opsamle og håndtere dit regnvand på egen grund. Du kan evt. finde afløbstegninger i byggesagen (søg på din adresse under "Holstebro").

Nedsivning

Undersøg, om der er gode muligheder for at vandet kan nedsive og lav nedsivningstest, på det område, du ønsker nedsivning (se rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut). Se resultatet af de infiltrationsprøver, der er taget i området.

Hvilken løsning?

Overvej hvilke løsninger, der er relevante og mulige for dig (se evt. www.laridanmark.dk). Det kan tit være en fordel med flere forskellige løsninger i kombination eller løsninger, der er målrettet forskellige bygningsdele/befæstede arealer.

Nedsivningstilladelse

Ansøg kommunen om nedsivningstilladelse ved anvendelse af ansøgningsskemaet på www.holstebro.dk/lar. Her findes også dimensioneringsskema til anlægget. Husk at anlægget skal dimensioneres for en 10 års hændelse. Spørgsmål vedrørende tilladelse og dimensionering m.v. skal stilles til Spildevand, Natur og Miljø, Holstebro Kommune på telefon 9611 7562.

Skybrudssikring

Når du har projekteret og planlagt dit anlæg, er det vigtigt at du overvejer om dit anlæg og din ejendom er skybrudssikret. Dvs. at du har indrettet det sådan, at regnvand i forbindelse med skybrud afledes væk fra bygninger og ud på overfladen, hvor det ikke gør skade og hvor det heller ikke kan strømme til naboejendomme eller veje. Se katalog for skybrudsløsninger ved ekstremregn.

Opfølgning på borgermøde

9. september 2019
Som opfølgning på det afholdte borgermøde d. 29. august vedr. adskillelsesprojektet i Hvam Mejeriby er hermed en lille opfølgning.

Først og fremmest vil vi gerne takke for det store fremmøde på borgermødet og den interesse, som blev udvist for projektet. Vi håber, der blev givet svar på de stillede spørgsmål. Men er der i mellemtiden opstået nye spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Der kom rigtig mange gode input og opmærksomhedspunkter frem på mødet. De har stor værdi og indgår lige nu i den videre planlægning af projektet.

Vi kan oplyse, at Kaj Bech lige nu er i fuld gang med at planlægge besøgene til de af jer, som har taget imod tilbuddet om rådgivning om regnvandshåndtering på egen grund. Der vil blive startet op på Rydevej sidst i september. Herefter følger Bisgårdvej, Flengvej og Hvamvej. Kaj Bech vil sende brev ud med tidspunkt for besøg.

Når den rådgivning er afsluttet, får du 14 dage til endeligt at beslutte, om du vil udtræde af kloakfællesskabet for afledning af regnvand og selv håndtere det. Her på siden finder du mere information om, hvordan du skal forholde dig til udtræden, samt ansøgning om anden tilladelse.

Til de af jer, der ikke var tilstede på borgermødet, skal vi minde om, at fristen for at tilkendegive sin interesse for at udtræde for afledning af overfladevand, herunder ønske besøg af Kaj Bech, udløber fredag d. 13. september 2019.

Blanketten findes her

Der vil løbende blive orienteret om projektet her på siden.

Vi ser frem til et fortsat spændende projektforløb i tæt dialog med Hvam Mejeriby. 


Kontakt

Vestforsyning

Susanne Kirkgaard-Sehested, tlf.:5158 7413 og Anne L. Kruse, tlf.: 5158 7418

Envidan

Jan D. Grønning, tlf.: 2715 3730 og Camilla Rosenkrantz Schrold, tlf. 2715 3724

Kaj Bech A/S

Lars Andersen, tlf.: 2270 8859 og Casper Mosberg Rohde, tlf. 2270 8846

 

Informationsmøde for borgere i Hvam Mejeriby 29. august 2019

26. juli 2019
Kom og bliv klogere på, hvad separatkloakering af Hvam Mejeriby betyder for dig og din by.

Vi inviterer til informationsmøde for borgere i Hvam Mejeriby torsdag d. 29. august 2019 kl. 16:30.

Mødet afholdes ved Gadekæret, hvor vi opstiller telte, og byder på pølser og drikkevarer. Her har du mulighed for at høre om baggrunden for projektet, få et overblik over det samlede projekt, og forstå hvad separatkloakeringen betyder for dig som grundejer. Vi fortæller også om de løsninger, der gør de offentlige arealer grønnere. Du får samtidig mulighed for at søge råd og vejledning om tiltag på egen grund herunder eventuel regnvandshåndtering på egen grund.

På mødet vil der være repræsentanter for Vestforsyning A/S, Holstebro Kommune, entreprenør Kaj Bech A/S og rådgiver EnviDan A/S.

Pølsevognen åbner kl. 16.30 og kl. 17.00 starter vi den fælles information om projektet, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil på mødet desuden være mulighed for at aftale et efterfølgende møde med entreprenøren, for at få individuel råd og vejledning om den fremtidige regnvandshåndtering på den enkelte matrikel.

Forside af folder: Hvam Mejeriby skal seperatkloakeres
Informationsbrev for koakseperationen i Hvam Mejeriby