Hvad betyder det?

Hver gang du vasker hænder eller tager et bad, forvandler du rent vand til spildevand. Spildevand har et højt indhold af næringsstoffer og kan derfor ikke ledes direkte tilbage til naturen. Fra dit afløb transporteres spildevandet derfor til et rensningsanlæg. Ved at rense vandet grundigt forvandler rensningsanlægget spildevandet til "rent" vand, som kan ledes ud i hav, fjord og å.

Her er en forklaring på nogle af fagudtrykkene, som bliver anvendt om spildevand: 

 • Biologisk rensning
  Biologisk nedbrydning af spildevandets forurenende stoffer ved hjælp af  mikroorganismer.
   
 • BOD
  Biological Oxygen Demand - angiver det antal milligram ilt pr. liter, som spildevandets mikroorganismer forbruger i fem døgn til biologisk iltning af det organiske stof.
 • Fosfor - P
  Det totale fosforindhold (Tot-P) måler summen af orthofosfat, polyfosfat og organisk fosfat.
   
 • Kvælstof - N
  Det totale kvælstofindhold (Tot - N) måler summen af ammoniak-kvælstof (NH3), nitrat-kvælstof (NO3) og organisk bundet kvælstof.
 • Miljøfremmende stoffer
  Miljøfremmende stoffer  er fremmende for miljøet i de forekommende koncentrationer. Miljøfremmende stoffer er ofte menneskeskabte i industriproduktionen.
   
 • Personækvivalent - PE
  Den forureningsmængde som en gennemsnitsperson producerer pr. døgn. Måles som BOD, Tot-P eller Tot-N.
 • Surhedsgrad
  En vandprøves pH-værdi er et mål for surhedsgraden. Rent vand har en pH på ca. 7.
   
 • Suspenderet stof - SS
  Angiver spildevandets indhold af uopløste stoffer.
  Scroll ned for mere