Generalforsamling

Vestforsyning Vind A/S afholdte ordinær generalforsamling i Nupark, Holstebro, onsdag den 8. maj 2019 kl. 17.00.

Der er i alt 45.600 aktier fordelt mellem 44 aktionærer. 80% (36.480) aktier ejes af Vestforsyning Erhverv A/S og 20% (9.120) aktier ejes af eksterne aktionærer, fordelt mellem 43 personer.

 

Dokumenter

Der blev på generalforsamlingen uddelt og fremlagt nedenstående materiale:

Link

Blanket for overdragelse

Overdragelsesblanket

Ved en ønsket overdragelse af aktier, der jf. vedtægtsbestemmelsernes pkt. 5.1.1 ikke udløser forkøbsret hos øvrige aktionærer, udfyldes nedenstående overdragelsesblanket. Indsendelse skal ske pr. post til: Vestforsyning Erhverv A/S, Att: Vindkraft, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller via e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk i form af en udfyldt og underskrevet salgsblanket.

 

Uddrag fra vedtægternes pkt. 5.1.1

Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning mv.) af A-aktier, idet forkøbsretten dog ikke gælder ved en A-aktionærs overdragelse af A-aktier til ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger.

Salgsblanket

Ved et ønsket salg af aktier, der udløser forkøbsret til de øvrige aktionærer, udfyldes nedenstående salgsblanket. Indsendelse skal ske pr. post til: Vestforsyning Erhverv A/S, Att: Vindkraft, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller via e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk i form af en udfyldt og underskrevet salgsblanket.

Salgsblanket

Har du spørgsmål?

Se svarene på de mest stillede spørgsmål.

Se vores FAQ
  Scroll ned for mere