Generalforsamling 2024

Der er i alt 45.600 aktier fordelt mellem 45 aktionærer.

80 % (36.480) aktier ejes af Vestforsyning Erhverv A/S og 20 % (9.120) aktier ejer af eksterne aktionærer, fordelt mellem 44 personer.

Dokumenter

Købsblanket for overdragelse

Overdragelsesblanket

Ved en ønsket overdragelse af aktier, der jf. vedtægtsbestemmelsernes pkt. 5.1.1 ikke udløser forkøbsret hos øvrige aktionærer, udfyldes nedenstående overdragelsesblanket.

Indsendelse skal ske pr. post til:

Vestforsyning Erhverv A/S
Att: Vindkraft
Nupark 51
7500 Holstebro

Eller via e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk i form af en udfyldt og underskrevet salgsblanket.

 

Uddrag fra vedtægternes pkt. 5.1.1

Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning mv.) af A-aktier, idet forkøbsretten dog ikke gælder ved en A-aktionærs overdragelse af A-aktier til ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger.

Salgsblanket

Ved et ønsket salg af aktier, der udløser forkøbsret til de øvrige aktionærer, udfyldes nedenstående salgsblanket.

Indsendelse skal ske pr. post til:

Vestforsyning Erhverv A/S
Att: Vindkraft
Nupark 51
7500 Holstebro

Eller via e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk i form af en udfyldt og underskrevet salgsblanket.

Salgsblanket
Spørgsmålstegn

Har du spørgsmål?

Se svarene på de mest stillede spørgsmål.

Se vores FAQ
Her er en skjul tekst