Produktionsrapporter

Perioden 01-01-2019 til 31-01-2019.

Måned
2018
Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 3.951 3.557 5.082 139 97
Februar 2.845 3.907 3.907 107 -
Marts - 4.123 4.123 113 -
April - 3.330 3.330 91 -
Maj - 3.128 3.128 86 -
Juni - 3.052 3.052 84 -
Juli - 2.423 2.423 66 -
August - 2.701 2.701 74 -
September - 3.104 3.104 85 -
Oktober - 3.647 3.647 100 -
November - 4.047 4.047 111 -
December - 4.655 4.655 127 -
Total ÅTD 3.951 3.557 5.082 139 97
Total   41.675 43.200 1.183  

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft

Perioden 01-01-2018 til 31-12-2018.

Måned
2018
Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 1.504 3.869 5.082 139 106
Februar 3.230 3.539 3.907 107 97
Marts 3.420 3.851 4.123 113 105
April 2.900 3.178 3.330 91 87
Maj 1.733 1.675 3.128 86 46
Juni 2.854 2.938 3.052 84 80
Juli 2.172 2.189 2.423 66 60
August 2.401 2.460 2.701 74 67
September 4.128 4.446 3.104 85 122
Oktober 4.396 4.463 3.647 100 122
November 2.755 3.011 4.047 111 82
December 3.526 4.655 4.655 127 104
Total ÅTD  35.414  39.408 43.200  1.183 1.079
Total    39.408 43.200 1.183  

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft

  Scroll ned for mere