Vindmøllefakta

Vestforsyning har valgt at opstille vindmøller, da der politisk set både på landsplan og lokalt set, er et ønske om at bidrage til den grønne energi, hvilket vi i Vestforsyning gerne vil støtte.

Vindmølleparken er opstillet på landjord fremfor i havet, fordi det er billigere at opstille og servicere møller på land, hvilket gør det mere attraktivt at opstille landmøller. Havvindmølleparker er typisk væsentlig større og der er store udgifter til tilkoblingen til el-nettet. De producerer mere el, men er til gengæld dyrere at etablere.

På et normalt vindår kan møllerne producere 45.600 MWh, hvilket svarer til, at vindmøllerne i Gedmosen årligt producerer strøm til 11.400 parcelhuse. Det kan forsyne ca. 75 % af parcelhusene i Holstebro med miljørigtig strøm.

Vindmøller er generelt set med til at reducere den samlede CO2-udledning. Vestforsynings vindmøller er 2,2 MW møller og bringer dermed sin egen energibalance i 0 efter ca. 5 mdr. Det betyder derfor at møllernes energimæssige tilbagebetalingstid er de 5 mdr. og at de i deres forventede levetid på 20 år energimæssigt tjener sig selv ind ca. 48 gange.

Kigger man på det samfundsøkonomiske perspektiv, ligger landvind som den laveste miljøomkostning - set i forhold til andre el-produktionsteknologier som f.eks. havvind, træpiller, halm mv.

Fakta er hentet fra analyse ved danskvindmølleforening

Om møllerne

  • Antal møller – 6 Vestas V100 møller
  • Mølletårn – 75 meter høj
  • Vingediameter – 100 meter
  • Højde til yderste vingespids – 125 meter
  • Drejbare vinger – Vingerne kan drejes i forhold til vinden, så den optimale effekt opnås
  • Møllernes levetid – Minimum 20 år
  • Effekt pr. mølle – 2,2 MW
  • Samlede effekt – 13,2 MW
  • Årlig produktion for parken – 45.600 MWh
  • Driftstilgængelighed – 96 % i år 1 og 97 % i de resterende 19 år af vindmøllernes levetid ifølge serviceaftalen med Vestas. Ved lavere produktion, grundet møllerne og ikke force majeure, betales bod til selskabet af Vestas

I Vestforsyning har vi valgt at lade Vindenergi Danmark handle med strømmen. I dag sælges det til el spotpris, som handles dag til dag. Vi har mulighed for på et senere tidspunkt at lave en fastprisaftale for en bestemt periode, hvilket er i overvejelserne når prisen er fordelagtig.

  Scroll ned for mere