Vindmøllefakta

Både lokalt og på landsplan er der et politisk ønske om at øge den grønne energi. Det vil vi i Vestforsyning gerne bakke op om.

Indtil nu har vi opstillet 6 landvindmøller i Gedmose vest for Holstebro.

Dokumenter

Produktion

I et år med normal vind kan vores møller producere 45.600 MWh. Det svarer til, at vindmøllerne i Gedmose årligt producerer strøm til 11.400 parcelhuse. Det vil sige, at møllerne kan forsyne ca. 75% af parcelhusene i Holstebro med miljørigtig strøm.

Generelt set er vindmøller med til at reducere den samlede CO2-udledning. Vindmøllerne i Gedmose er 2,2 MW møller, som energimæssigt tjener sig selv ind ca. 48 gange, i løbet af deres forventede levetid på 20 år.

Set i forhold til andre el-produktionsteknologier som f.eks. havvind, træpiller, halm m.v. har landvindmøller den laveste miljøomkostning.

Fakta er hentet fra analyse ved danskvindmølleforening

Se produktionsrapporter

Om møllerne

  • Antal møller – 6 Vestas V100 møller
  • Mølletårn – 75 meter høj
  • Vingediameter – 100 meter
  • Højde til yderste vingespids – 125 meter
  • Drejbare vinger – Vingerne kan drejes i forhold til vinden, så den optimale effekt opnås
  • Møllernes levetid – Minimum 20 år
  • Effekt pr. mølle – 2,2 MW
  • Samlede effekt – 13,2 MW
  • Årlig produktion for parken – 45.600 MWh
  • Driftstilgængelighed – 96 % i år 1 og 97 % i de resterende 19 år af vindmøllernes levetid ifølge serviceaftalen med Vestas. Ved lavere produktion, grundet møllerne og ikke force majeure, betales bod til selskabet af Vestas
I for inspiration

Vindenergi Danmark

I Vestforsyning har vi valgt at lade Vindenergi Danmark handle med strømmen. I dag sælges det til el spotpris, som handles dag til dag. Vi har mulighed for på et senere tidspunkt at lave en fastprisaftale for en bestemt periode, hvilket er i overvejelserne, når prisen er fordelagtig.