FAQ

Det betyder, at man som investor ejer en del af virksomheden.

Vi anbefaler, at man søger rådgivning hos sit pensionsselskab/bank.

Der henvises til Skats hjemmeside www.skat.dk.

1. Runde – aktierne fordeles blandt de nuværende A-aktionærer med forkøbsret.

2. Runde – ved yderligere aktier fordeles aktierne blandt de øvrige investorer med en kunderelation i Vestforsyning.

Aktionærer vil få en tilbagemelding fra Vestforsyning Erhverv A/S angående hvor mange aktier den pågældende aktionær har fået tildelt, hvilket forventes at være klar i midten af december 2018.

OBS! Gældende bud fra begge runder skal være fremme ved Vestforsyning Erhverv A/S 3. december 2018 kl. 12:00 med en betalingsfrist frem til 4. december 2018.

Det koster 1.315,79 kr. for en aktie, hvorefter prisen vil følge en Fair Markedsværdi, som fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.

Købsblanketten er bevis, samt indskrivning i ejerbogen i Vestforsyning Vind A/S.

.

Der vil altid være en risiko forbundet med køb af aktier, men der forventes løbende udbytte.

Det forventes, at der løbende vil blive genereret driftsoverskud og dermed positive pengestrømme på både kort og lang sigt.

Det forventes samtidig, at der løbende vil blive udbetalt udbytte til aktionærer i gennemsnit 14 % årligt, hvilket betyder at din investering er tilbagebetalt efter 7 år og du får din investering 2,7 gange igen efter 20 år, hvorfor dine 1.315,79 kr. er blevet til ca. 3.550 kr.

Udbytte vil blive udbetalt senest 30 dage efter generalforsamlingen, hvis der efter bestyrelsens indstilling ved generalforsamlingen vedtages udbyttebetaling.

Udbytte bliver dog først udbetalt når det overstiger 50 kr. pr. aktie og afrundes til hele 10 kr.

Nej, kan investor ikke videresælge sine aktier til aktionærer med forkøbsret eller tredjemand, har Vestforsyning Erhvervs bestyrelse forpligtet sig til at tilbagekøbe aktierne til en fair markedsværdi i hele selskabets levetid.

Aktiens levetid følger selskabets levetid og derfor levetiden på vindmøllerne. Det forventes at møllerne har en levetid på minimum 20 år, altså frem til år 2038. Levetiden på møllerne kan dog forlænges alt efter drift og slitage.

Nej - Såfremt investor helt eller delvist ønsker at overdrage sine aktier til tredjemand, har investor pligt til at tilbyde andre investorer med forkøbsret aktien til en Fair Markedsværdi (prisen der er fastsat ved sidst afholdte ordinære generalforsamling).

Håndteringen af salg sker ved henvendelse til Vestforsyning, som tager sig af salgsproceduren.

Nej – Kan investor ikke videresælge sine aktier til aktionærer med forkøbsret, har Vestforsyning Erhvervs bestyrelse forpligtet sig til at tilbagekøbe aktierne til en Fair Markedsværdi i hele selskabets levetid.

Overdragelse af aktier

Alle aktionærer, der har A-aktier, har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning mv.) af aktier til en Fair Markedsværdi.

Når aktionær ønsker at overdrage aktier, skal den sælgende aktionær skriftligt rette henvendelse til Vestforsyning Vind A/S, som administrerer forkøbsretsproceduren.

Vestforsyning Vind A/S annoncerer om aktionærs ønskede salg inden 14 dage efter aktionærs henvendelse.

Øvrige aktionærer kan nu inden for fristen meddele Vestforsyning Vind A/S, hvis de ønsker at udnytte forkøbsretten.

Aktierne fordeles forholdsmæssigt efter aktionærernes ejerandele og resterende aktier bliver fordelt ved lodtrækning udført af Vestforsyning Vind A/S.

Er der ingen aktionær, der ønsker at udnytte forkøbsretten indenfor fristen, har sælgende aktionær nu 3 måneder til frit at videresælge aktierne med Fair Markedsværdi som minimumspris.

Bliver aktierne ikke solgt indenfor de 3 måneder, har Vestforsynings bestyrelse forpligtet sig til, at tilbagekøbe aktier til en Fair Markedsværdi i selskabets levetid.

  Scroll ned for mere