FAQ

Det betyder at man som investor ejer en del af virksomheden.

Det koster 1.315,79 kr. for en aktie.

Købsblanketten er bevis, samt indskrivning i ejerbogen i Vestforsyning Vind A/S.

Der vil altid være en risiko forbundet med køb af aktier, men der forventes løbende driftsoverskud.  Man kan dog maksimalt tabe ens aktieindskud.

.

Det forventes at der løbende vil blive genereret driftsoverskud og dermed positive pengestrømme på både kort og lang sigt.

Udbytte vil blive udbetalt senest 30 dage efter generalforsamlingen, hvis der efter bestyrelsens indstilling af generalforsamlingen vedtages udbyttebetaling.

Nej, som investor i aktier forpligter du dig kun til dit indskudte beløb og hæfter derfor ikke for selskabets forpligtelse.

Aktien har som minimum en levetid på 20 år, hvilket kan forlænges alt efter drift og slitage.

Nej - såfremt investor helt eller delvist ønsker at overdrage sine aktier til tredjemand, har investor pligt til at tilbyde andre investorer med forkøbsret aktien til en Fair Markedsværdi (prisen der er fastsat ved sidst afholdte ordinære generalforsamling).

Overdragelse af aktier

Alle aktionærer der har købt aktier i køberetsudbuddet har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning mv.) af aktier til en Fair Markedsværdi.

Når aktionær ønsker at overdrage aktier, skal den sælgende aktionær skriftligt rette henvendelse til Vestforsyning Vind A/S, som administrerer forkøbsretsproceduren.

Vestforsyning Vind A/S annoncerer på hjemmesiden om aktionærs ønskede salg inden 14 dage efter aktionærs henvendelse.

Øvrige aktionærer kan nu inden for fristen meddele Vestforsyning Vind A/S, hvis de ønsker at udnytte forkøbsretten.

Aktierne fordeles forholdsmæssigt efter aktionærernes ejerandele og resterende aktier bliver fordelt ved lodtrækning udført af Vestforsyning Vind A/S.

Er der ingen aktionær, der ønsker at udnytte forkøbsretten indenfor fristen, har sælgende aktionær nu 3 måneder til frit at videresælge aktierne med Fair Markedspris som minimumspris.

Bliver aktierne ikke solgt indenfor de 3 måneder, starter nævnte procedure forfra.

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

  Scroll ned for mere