Spørgsmål og svar

Da møllerne blev opført, var der mulighed for at købe aktier.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at sætte yderligere aktier til salg.

Timeproduktionen varierer meget, men ud fra driftserfaringerne har møllerne i gennemsnit produceret 40.000 MWh pr. år, hvilket svarer til, at der produceres ca. 4,6 MWh i døgnet.

Vi er indgået i et samarbejde med Thy Mors Energi og RAH, i ønsket om at nedtage gamle vindmøller og udbygge vores områder med nye og mere effektive løsninger af vedvarende energi.

I Vestforsyning er 2/3 af al strøm grøn.

Når det blæser rigtig meget, produceres der samtidig også meget strøm – og mere strøm, end vi forbruger. Det betyder derfor også, at strømprisen på disse tidspunkter, alt andet lige, vil være relativ lav, da strøm skal forbruges i takt med, at det produceres. Det betyder, at vi i disse situationer producerer så meget strøm, at en del af det blot vil gå til spilde.

For at undgå overproduktion og sikre at markedet er i balance, er der en nedreguleringsordning, hvor møller mod betaling lukkes ned. Betalingen består af elspotprisen for den manglende produktion og en budpris, som er fastsat af mølleejer, der skal sætte sin mølle i stå. Denne budpris er mølleejerens bedste bud på, hvad ekstrabetalingen skal være for at standse møllen i perioden. Derfor er det som oftest gunstigt at stoppe møllen og få nedreguleringsbetalingen i stedet for. Det skal dog siges, at det er en hårfin grænse at sætte budprisen, da der er mange, der kæmper om at blive udvalgt til nedreguleringen.

Nedreguleringen skyldes ofte, at Tyskland beder os om at stoppe vores møller, da de grundet deres lovgivning, ikke har mulighed for at stoppe den grønne produktion.

Vindmølleparken er opstillet på landjord, da det er den billigste løsning sammenlignet med havmøller.

Havmøller er typisk væsentligt større, og der er større udgifter ved tilkobling til el-nettet. De producerer mere el, men er også væsentlig dyrere at etablere og servicere.

Vestforsyning har valgt at lade Vindenergi Danmark handle med strømmen.

Det sælges til el-spotpris, som handles fra dag til dag. Hvis prisen på et senere tidspunkt bliver fordelagtig, har vi mulighed for at lave en fastprisaftale på strømmen.

Ikon for telefon

Kontakt os

Skriv en mail på vindkraft@vestforsyning.dk eller ring til os på 9612 7300.