Spørgsmål og svar

.

Der henvises til Skats hjemmeside www.skat.dk.

Aktieprisen følger en Fair Markedsværdi, som årligt fastsættes ved den ordinære generalforsamling på baggrund af vind, fremtidige udbyttebetalinger, mv.

På generalforsamlingen 8. maj 2019, blev aktieprisen fastsat til 1.160 kr. pr. aktie, hvilket nu er den gældende aktiepris frem til næste ordinære generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S, som afholdes i maj 2020.

Købsblanketten er bevis, samt indskrivning i ejerbogen i Vestforsyning Vind A/S.

Der vil altid være en risiko forbundet med køb af aktier, men det forventes, at der løbende vil blive genereret driftsoverskud og dermed positive pengestrømme på både kort og lang sigt.

Det forventes samtidig, at der løbende vil blive udbetalt udbytte til aktionærer i gennemsnit 14 % årligt, hvilket betyder, at din investering er tilbagebetalt efter 7 år og du får din investering 2,7 gange igen efter 20 år, hvorfor dine 1.315,79 kr. er blevet til ca. 3.550 kr.

Beregningen er lavet på baggrund af aktier, der er købt til den oprindelige Fair Markedsværdi på 1.315,79 kr., der var aktieprisen fra selskabets stiftelse og frem til den første ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 8. maj 2019.

Udbytte vil blive udbetalt senest 30 dage efter generalforsamlingen, hvis der efter bestyrelsens indstilling ved generalforsamlingen vedtages udbyttebetaling.

Udbytte bliver dog først udbetalt når det overstiger 50 kr. pr. aktie og afrundes til hele 10 kr.

Aktiens levetid følger selskabets levetid og derfor levetiden på vindmøllerne. Det forventes at møllerne har en levetid på minimum 20 år, altså frem til år 2038. Levetiden på møllerne kan dog forlænges alt efter drift og slitage.

Ja - Såfremt investor helt eller delvist ønsker at overdrage sine aktier til familiemedlemmer, herunder ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger, kan investor jf. vedtægtsbestemmelsernes pkt. 5.1.1 overdrage sine aktier, uden forkøbsretten træder i kraft.

Håndteringen af overdragelsen sker ved udfyldelse af overdragelsesblanket og henvendelse til Vestforsyning, som herefter opdaterer ejerbogen.

Nej – Ønsker aktionær derimod at overdrage sine aktier til tredjemand, der ikke er nævnt i ovenstående, har investor pligt til at tilbyde andre investorer med forkøbsret aktien til en Fair Markedsværdi (prisen der er fastsat ved sidst afholdte ordinære generalforsamling).

Håndteringen af salget sker ved udfyldelse af salgsblanket og henvendelse til Vestforsyning, som herefter tager sig af salgsproceduren.

Nej – Kan investor ikke videresælge sine aktier til aktionærer med forkøbsret, har Vestforsyning Erhvervs bestyrelse forpligtet sig til at tilbagekøbe aktierne til en Fair Markedsværdi i hele selskabets levetid.

Overdragelse af aktier

Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning mv.) af A-aktier, idet forkøbsretten dog ikke gælder ved en A-aktionærs overdragelse af A-aktier til ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger.

Når aktionær ønsker at overdrage aktier, skal den sælgende aktionær skriftligt rette henvendelse til Vestforsyning Vind A/S, som administrerer overdragelses- og forkøbsretsproceduren.

Såfremt at overdragelsen falder udenfor ovenstående familiemedlemmer eller aktionær blot ønsker at sælge sine aktier til tredjepart, har de øvrige aktionærer forkøbsret til aktierne, hvorfor Vestforsyning Vind A/S annoncerer om aktionærs ønskede salg inden 14 dage efter aktionærs henvendelse.

Øvrige aktionærer kan nu inden for fristen meddele Vestforsyning Vind A/S, hvis de ønsker at udnytte forkøbsretten.

Aktierne fordeles forholdsmæssigt efter aktionærernes ejerandele og resterende aktier bliver fordelt ved lodtrækning udført af Vestforsyning Vind A/S.

Er der ingen aktionær, der ønsker at udnytte forkøbsretten indenfor fristen, har sælgende aktionær nu 3 måneder til frit at videresælge aktierne med Fair Markedsværdi som minimumspris.

Bliver aktierne ikke solgt indenfor de 3 måneder, har Vestforsynings bestyrelse forpligtet sig til at tilbagekøbe aktier til en Fair Markedsværdi i selskabets levetid.