Guide til aktieregistrering i SKAT

Registrering af aktiekøb er et værktøj, som SKAT stiller til rådighed og anbefaler at man bruger, hvis man har købt aktier på et IKKE reguleret marked, da aktieoplysningerne ikke automatisk bliver registreret ved SKAT.

Fordelen ved at du registrerer dine aktier allerede nu ved købet er, at det bliver nemmere for dig ved et fremtidigt salg. Da du her blot skal indtaste salgssummen og dato, hvorefter SKAT beregner gevinst/Tab for dig.

Aktiekøb

 

Punkt 1

Gå ind på www.skat.dk, tast dine oplysninger og vælg herefter ret årsopgørelsen/selvangivelsen.

Punkt 2

Under "Ret årsopgørelsen 2017", som du automatisk kommer ind på, vælges nu "Aktier og investeringsbeviser", hvorefter du skal igennem følgende procedure:

 • Vælg boksen "Køb og salg" og udfyld "Navn" (Vestforsyning Vind A/S) og "Papirtype" (Aktie A) og klik "Søg".
 • SKAT kan ikke søge aktien frem, hvorfor der under søgeresultater nu er mulighed for at klikke "Opret nyt papir". Registrer følgende oplysninger:
  • Navn: Vestforsyning Vind A/S
  • Papirtype: Aktie A
  • Optaget til handel: Ikke optaget til handel på et reguleret marked
  • AS-Ident: 00000
  • ISIN-kode: (denne udfyldes ikke, men holdes tom)
  • Værdipapirlandekode: DK
 • Herefter klik "Næste".
Punkt 3

Du skal nu udfylde købsinformationer om dine aktier, hvor du får brug for at registrere følgende oplysninger:

 • Køb/salg: Køb.
 • Dato: Datoen hvor aktierne er overgået til dig som aktionær (06-12-2017).
 • Tid: Tidspunktet hvor bekræftelsesmailen for aktierne er indgået til dig.
 • Antal aktier: Antallet af aktier, du har investeret i. Det endelige antal fremgår af bekræftelsesmailen.
 • Samlede aktiesum: Den samlede pris for aktierne, du har investeret i (antal aktier * aktieprisen på 1.315,79 kr.).
 • Herefter klik "Godkend".
Punkt 4

SKAT samler nu dine oplysninger i en oversigt, hvor du skal tjekke om oplysningerne er korrekte.

Du skal blot være opmærksom på, at datoen for aktiekøb automatisk ændrer sig til månedens slutdato altså 31-12-2017. Derudover vil ISIN-koden, som du tidligere lod stå tom, have et nummer tildelt af SKAT. Når du har tjekket at dine oplysninger er korrekte , klikker du "Godkend og afslut".

Du kommer nu ind på din egen side med tastselvoplysninger, hvor du igen skal godkende ændringerne.

Nu har du gennemført aktieregistreringen i SKAT

For at finde aktierne igen, ligger registreringen nu under "Ret årsopgørelsen/selvangivelsen" og herefter "Aktier og investeringsbeviser", hvor du tidligere skulle oprette dem. Her kan du få et overblik over din aktiebeholdning - herunder vigtige datoer, antal aktier, købs- og salgssum samt gevinster og tab.

Aktiesalg

Salgsregistrering – Automatisk beregning ved SKAT

Har du ALLEREDE registreret købet af dine aktier, som det beskrives under aktiekøb, skal du registrere et salg som følgende:

Punkt 1

Gå ind på www.skat.dk, tast dine oplysninger og vælg herefter "Ret årsopgørelsen/selvangivelsen".

Punkt 2

Under "Ret årsopgørelsen", som du automatisk kommer ind på, vælges nu "Aktier og investeringsbeviser" (hvor du tidligere registrerede købet). Du skal nu igennem følgende procedure:

 • Vælg boksen køb og salg og udfyld nu navn (Vestforsyning Vind A/S) og papirtype (Aktie A) og tryk søg.
 • SKAT finder nu din tidligere indberetning om køb af Vestforsyning Vind A/S aktier, hvilket du vælger og trykker på næste.
Punkt 3

Du skal nu udfylde salgsinformationer om dine aktier, hvor du får brug for at registrere følgende oplysninger:

 • Køb/salg: Salg
 • Dato: Salgsdatoen
 • Tid: Salgstidspunktet
 • Antal aktier: Antallet af aktier, du har solgt.
 • Samlede aktiesum: Den samlede salgspris for aktierne, du har solgt i (antal aktier * salgsprisen).

Herefter klik "Godkend".

Punkt 4

SKAT samler nu dine oplysninger i en oversigt, hvor du skal tjekke om oplysningerne er korrekte. Når du har tjekket at dine oplysninger er korrekte klikker du "Godkend og afslut".

Du kommer nu ind på din egen side med tastselvoplysninger, hvor du igen skal godkende ændringerne. Her vil rubrik 67 "Gevinst/Tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i" være udfyldt. Gevinst/tab af de solgte aktier er automatisk beregnet ud fra dine indtaste oplysninger.

Nu har du gennemført aktieregistreringen i SKAT 

Salgsregistrering – manuel beregning

Har du IKKE registreret købet af dine aktier, som det beskrives under aktiekøb, skal du registrere et salg. Du skal her selv beregne gevinst/tab ved aktiesalget, hvilket beregnes på følgende måde:

 • Aktiekøbspris - Aktiesalgspris = Aktiegevinst / -tab

Det udregnede beløb noteres i rubrik 67 "Gevinst/Tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i".

Udbytte

Når der udloddes udbytte på aktierne indberettes det til SKAT af Vestforsyning Vind A/S.