Følg mit varmeforbrug fra min iPhone

Du finder Vestforsynings app ved at søge efter "Vestforsyning" i App Store eller Google Play.

Appen er gratis at downloade og bruge.

Hent appen til iPhone

Klik for at gå til App Store 

Hent appen til Android

Klik for at gå til Google Play

For at logge på appen skal du bruge:

 • Kundenummer
  Findes på din regning fra Vestforsyning
 • Målernummer
  Kan aflæses på én af målerne fra Vestforsyning (el-, vand- eller varmemåler) eller findes på din årsafregning

Indtast numrene for at logge ind.

TIP!

Undlader du at logge ud, skal du ikke indtaste kundenummer og målernummer næste gang du vil bruge appen.

 

Når du åbner appen står den automatisk på Nuværende forbrug – sørg for at Forbrug nederst til venstre er valgt.

Du kan skifte mellem de forskellige forsyningsarter fra Vestforsyning ved at swipe til siden (bladre sidelæns).

Eksempel

De følgende billeder viser appens funktioner for varmeforbrug. Tilsvarende kan forbrug af el og vand vises – hvis du får det fra Vestforsyning.

 

Swipe til siden (bladr sidelæns) indtil Varmeforbrug vises.

 • Forventet – er det forventede årsforbrug udregnet på baggrund af dit forbrug til dato fremskrevet til et helt år.
 • Forbrug – er fra sidste afregning til anførte dato.
 • Aconto – er det forbrug, der ligger til grund for aconto opkrævningen. Aconto opkrævningen er bestemt af forrige års forbrug omregnet til normalår eller baseret på dine oplysninger.

Eksempel

I eksemplet til venstre forventes det at forbruget bliver større end der opkræves i aconto. Grundet det øgede forbrug og motivationstariffen, vil der blive opkrævet 26 kr. ved årsafregning.

 

Hvis du vil se returtemperaturen fra sidste afregning til dags dato, skal du trykke på knappen Retur midt på siden.

I eksemplet til venstre kan du se at Din gns. fremløbstemperatur har været 65 °C siden sidste afregning. Den gennemsnitlige fremløbstemperatur bestemmer kravet til returtemperatur.

Krav til returtemp. er her 32 °C.

Området, hvor der ikke gives fradrag eller opkræves tillæg, er fra 32 til 36 °C (32+4).

I eksemplet til venstre har Din gns. returtemperatur været 30 °C siden sidste afregning.

Under forudsætning af at temperaturerne er som vist ved næste afregning og forbruget bliver som forventet (se ovenfor), vil det medføre at der ved årsafregning kan forventes et fradrag på 114 kr.

Den gennemsnitlige temperatur udregnes ved at hver gang der er løbet en vis mængde fjernvarmevand gennem varmeinstallationen, beregnes der henholdsvis frem- og tilbageført energi. De værdier bruges ved udregning af fremløbs- og returtemperatur.

Vil du se hvad returtemperaturen er her og nu, kan du aflæse den direkte på varmemåleren. På forsiden af måleren trykker du på knappen indtil du kommer til returtemperatur.

--> Kamstrup vejledning

TIP!

Har du i en periode haft høj returtemperatur og får indreguleret varmeinstallationen så returtemperaturen bliver lavere, vil der gå lang tid inden den gennemsnitlige returtemperatur bliver lavere.

 

For at vise dit tidligere forbrug, vælg Historisk.

Skift mellem de forskellige forsyningsarter fra Vestforsyning ved at swipe til siden (bladre sidelæns).

Vælg Varmeforbrug.

Knappen KWh viser dit varmeforbrug år for år. For at se alle år skal du swipe til siden (bladre sidelæns).

TIP!

Vil du se forbruget pr. måned, skal du trykke på én af søjlerne.

 

Ved at trykke på årstallet 2017, får du vist varmeforbruget i 2017 måned for måned.

Du kan tilføje de flere årstal til grafen med forbrug pr. måned i valgte år ved at trykke på dem.

For at se forbruget dag for dag i f.eks. marts måned, tryk på søjlen for marts måned.

Du kan sammenligne dette forbrug med de foregående år ved at trykke på ét af årstallene under søjlerne.

TIP!

Du kan også få vist mængden af vand der er cirkuleret i varmeinstallationen - vælg m3.

 

Når marts måned er valgt vises forbruget for de enkelte dage i måneden - swipe til siden (bladr sidelæns) for at se alle dage.

Vælg årstal - ved at aktivere et andet årstal, tilføjer du en graf med forbrug pr. dag i valgte år.

TIP!

Ved at trykke på en af dagene i den valgte måned, får du vist forbruget time for time.

 

Trykker du f.eks. på søjle 3, får du vist varmeforbruget for d. 3. marts 2017. Swipe til siden (bladr sidelæns) for at se varmeforbruget alle timer for d. 3. marts.

Ønsker du at se dit forbrug for en anden dag, kan du trykke tilbage i stien i toppen - tryk f.eks. på marts eller 2017 og vælg derefter et andet år/måned/dato.

Vælg knappen Retur for at få vist en graf med gennemsnitlig fremløbs- og returtemperatur for tidligere år.

Tryk på søjlen for at vise temperaturerne med tal i stedet for graf.

Vælg Sammenligning i toppen.

Under sammenligning kan du følge forbruget i dit hus i forhold til gennemsnittet for husstande af samme størrelse.

Angiv husets størrelse i m2 og byggeår ved at trykke på enten plus eller minus.

Det lille hus-ikon over den farvede bjælke viser, hvor din husstand ligger i forhold til gennemsnittet.

Bemærk!

Vestforsyning overvåger ikke

 • om dit varmeforbrug er for stort
 • om din returtemperatur er for høj
 • om der er utætheder i din varmeinstallation

Det anbefales at der løbende føres tilsyn med varmeinstallationen.