Love og regler

Fjernvarmedeklaration

Fjernvarmedeklaration er beregnet på baggrund af oplysninger fra energiproducenttællingen samt Vestforsynings svar på et spørgeskema fra Dansk Fjernvarme.

Se fjernvarmedeklaration

Strategiplan

Fjernvarmeforsyningens udvikling har i de seneste 20 år været baseret på en strategiplan, som har sikret en stabil og struktureret udvikling. Vestforsyning Varme arbejder med strategiplaner, som rækker helt op til 20 år ud i fremtiden.

Du kan se Strategiplanen her

Almindelige leveringsbestemmelser

Her kan du finde gældende almindelige leveringsbestemmelser for Vestforsyning Varme A/S.

Almindelige leveringsbestemmelser

Tekniske leveringsbestemmelser

Her kan du finde gældende tekniske leveringsbestemmelser for Vestforsyning Varme A/S.

Tekniske leveringsbestemmelser