Spørgsmål og svar

Her har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om varme. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du stadig mangler svar.

Hvis din ejendom ligger i vores forsyningsområde, kommer vi gerne ud og fortæller om dine muligheder og hjælper dig med at få et overblik.

Skal vi levere fjernvarme til dig, fører vi en stikledning fra vejen og ind til din ejendom.

Inde i huset skal installationen laves af en autoriseret installatør. Dette skal du selv betale.

Du skal betale et tilslutningsbidrag, når din ejendom bliver tilsluttet varmeforsyningen. Tilslutningsbidraget skal ses som en slags indmeldelsesgebyr og er inkl. al gravearbejde foretaget i forbindelse med din tilslutning.

>> Se vores tilslutningsbidrag her

Find din målers DDD-kode og find herefter den rigtige brugervejledning til din varmemåler på listen fra Kamstrup.

De har opdelt hjemmesiden efter målere før og efter 2017.

>> Find vejledning til din varmemåler her

Vestforsyning forsyner Holstebro by og alle større bysamfund omkring Holstebro by. Der er mere end 12.000 forbrugere, og vi er blandt landets 10 største fjernvarmeforsyninger.

>> Se hele vores forsyningsområde her

På vores app, som du kan downloade, kan du hele tiden følge med i, hvordan din afkøling er, og dermed også en indikering af, om du skal have penge tilbage eller om du skal betale lidt mere.

Hvis varmen svigter, kan det skyldes en driftsforstyrrelse hos os. Det kan også være en fejl på dit eget anlæg.

Du kan eventuelt spørge naboen, om de heller ikke har varme. Er din nabos ejendom ikke berørt, er det formentlig en fejl på dit eget anlæg.

Ved planlagte varmeafbrydelser sender vi en SMS-besked ud til de berørte kunder.

Vestforsyning sørger for vedligehold og reparationer på stikledning, hovedventiler og fjernvarmemålere. Resten af dit varmeanlæg skal du selv sørge for at vedligeholde.

På vores app kan du se den gennemsnitlige fremløbstemperatur, som bestemmer kravet til returtemperatur.

Under forudsætning af at dine temperaturer forbliver, som det fremgår på app'en ved næste afregning, og at forbruget bliver som forventet, vil det medføre enten et fradrag eller tillæg (motivationstarif), som du også kan se på app'en. Gå ind under "Varmeforbrug" og vælg "Retur".

>> Se en vejledning her

Vil du se, hvad returtemperaturen er her og nu, kan du aflæse den direkte på din varmemåler. På forsiden af måleren trykker du på knappen, indtil du kommer til returtemperatur.

>> Kamstrup vejledning

Den energimængde, der løbende beregnes i energimåleren ud fra den vandmængde, der løber gennem ejendommens varmeanlæg og afkølingen.

På m3-tælleværket kan du se, hvor meget vand der er løbet gennem ejendommens varmeanlæg.

Det er den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det kommer ind i din ejendom. Vi ændrer temperaturen i forhold til årstid og klimaforhold. Temperaturen er også afhængig af forbruget.

Det er den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det forlader din ejendom. Temperaturen afhænger af, hvor meget vandet er blevet afkølet i dit varmeanlæg.

Afkølingen er forskellen mellem fremløbstemperatur og returløbstemperatur.

Hvis du vil beregne gennemsnitsafkølingen gøres det sådan:

Forbrug i kWh x 0,86 divideret med m3 forbruget

RING TIL KUNDESERVICE

Ikon med telefonrør

96 12 74 60

Har du spørgsmål til din årsopgørelse, app, faktura/regning, levering, priser, flytning, aflæsning eller lignende, skal du ringe til kundeservice. Telefonerne er åbne:

  • Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.45
  • Fredag kl. 08.00 – 12.00
  • Lukket i weekender og på helligdage

Bemærk åbningstider for personlig henvendelse - se nederst på siden.

RING TIL HOVEDNUMMERET

Ikon med telefonrør

96 12 73 00

Har du spørgsmål specifikt til el, vand, varme, belysning, kloak, vind, gravearbejde eller lignende, skal du ringe til vores hovednummer. Telefonerne er åbne:

  • Mandag til torsdag kl. 08.00 - 15.45
  • Fredag kl. 08.00 - 12.00
  • Lukket i weekender og på helligdage

Bemærk åbningstider for personlig henvendelse - se nederst på siden.