Forsyningsområde

Vestforsyning Varme forsyner Holstebro by og alle større bysamfund omkring Holstebro by. Der er mere end 12.000 forbrugere, og vi er blandt landets 10 største fjernvarmeforsyninger.

Varmen kommer primært fra MEC – BioHeat&Power, som producerer varme fra lokale energikilder som affald, halm og flis.

Kort med forsyningsområde for Vestforsyning Varme

DISTRIBUTION

Varmen fordeles via et primært ledningsnet til fem vekslerstationer i Holstebro, en station i Mejrup og en station i Tvis. På vekslerstationerne overføres varmen til fjernvarmevandet.

For at dække varmebehovet i vinterperioden, og for at sikre kunderne varme i tilfælde af udfald på kraftvarmeværket, er der en række varmecentraler som har kapacitet til at dække varmebehovet.

Fra varmecentralerne fordeles fjernvarmevandet gennem 306 km hovedledninger og 215 km stikledninger til vores kunder. I ledningerne til de fjernest liggende områder er der indbygget pumper for at sikre, at der er tilstrækkeligt tryk på.

Du kan få oplysning om ledningernes placering her
Spørgsmålstegn

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få fjernvarme fra os er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os