Kloakering af Skivevej og Hvamvej

I Holstebro Kommunes spildevandsplan er området på Skivevej fra Hvam Galvanisering (Zinkpower) og til Hvamvej samt Hvamvej fra Skivevej til Hvam Mejeriby udlagt til kloakering.

Der etableres hovedledninger og stik til de enkelte ejendomme.

Der vil ikke blive spærret på Skivevej, men der vil kun være et spor farbart. Der er etableret lysregulering.

Arbejdet er påbegyndt i oktober 2022 og forventes afsluttet medio april 2023.

Entreprenør er VKA Staby.