Hvordan kan du sikre dig mod skybrud?

"Der er risiko for skybrud i Danmark" – sådan lyder vejrudsigten med jævne mellemrum

Skybrud defineres som mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter eller derunder. Store mængder nedbør på kort tid kommer næsten altid som byger og byger kan være meget lokale, næsten umulige at forudsige præcist. De kan dukke op ud af det blå, levere en måneds nedbør på en time og så forsvinde lige så hurtigt, som de kom.

Når der varsles skybrud, betyder det altså, at der er risiko for meget store mængder regn på kort tid. Så der er grund til, du forsøger at forebygge eventuelle problemer i det omfang, du kan. DANVA har på deres hjemmeside beskrevet hvad du selv kan gøre for at mindske eventuelle skader.

Syv skybrudsråd, der virker

 1. Luk vinduer og døre - ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen
   
 2. Luk ventilationshuller i ydervæggene - er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem - f.eks. med en krydsfinerplade
   
 3. Tjek afløb og tagrender - undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit
   
 4. Sikker opbevaring i kælderen - beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres
   
 5. Tjek terrænet ved dit hus - falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet
   
 6. Brug sandsække - du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder
   
 7. Begræns opstigende kloakvand - du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen

Læs desuden om klimatilpasning på Holstebro Kommunes hjemmeside

  Scroll ned for mere