Priser

Her kan du se vores takster og gebyrer - du kan også downloade prisbladene. Vi tager forbehold for trykfejl. 

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål om vores priser

 

Afregning

Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for al forsyning. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

 

MÅLERE

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted.

RATER OG AFREGNING

Se betalingstidspunkter og dato for årsopgørelser m.v.

 

  Scroll ned for mere