Vandpriser og gebyrer

Her kan du se vores vandpriser og gebyrer. Vi tager forbehold for trykfejl.

Leverings-bestemmelser

Vestforsyning Vand er underlagt vandforsyningsloven. Den medfører, at der udarbejdes et vandforsyningsregulativ, som du kan læse her.

Afregning

Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for al forsyning. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Målere

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted.

Klagemuligheder

Mener du ikke, at du har fået en korrekt sagsbehandling hos os, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang sat til 100 kr. Er der ikke fundet en rimelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelserne for indbringelse af klager.

Læs nærmere om dine klagemuligheder på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Benchmarking

DANVA (interesseorganisationen Dansk Vand og Spildevandsforening) benchmarking er til de medlemmer (både små og store vandselskaber), der vil have et bredere og mere detaljeret overblik over virksomheden med henblik på at identificere forretningsprocesser med forbedringspotentiale samt implementere/indfri potentialet.

Flere end 120 vand- og spildevandsselskaber deltager i DANVAs benchmarking. Ved at deltage i DANVAs Benchmarking opfylder Vestforsyning Vand vandsektorlovens krav om procesbenchmarking.

Benchmarking er et meget udbredt og succesfuldt værktøj til at finde effektiviseringer. I DANVA benchmarking sammenlignes selskaberne på tværs, hvilket gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet.

Se tallene for benchmarking for drikkevandsselskaber

  Scroll ned for mere