Aflæsning af forbrug

Dit forbrug afregnes efter de målere, der er på din adresse.


Hold øje med dit forbrug

Det er lettere at spare på energien, hvis du jævnligt holder øje med dit forbrug. På den måde opdager du også, hvis der er uregelmæssigheder, f.eks. en defekt måler eller et sprunget vandrør.

Den letteste måde at følge forbruget er på vores app. Så kan du se dit forbrug uanset hvor du er i verden.

Du kan også aflæse målerne manuelt og notere aflæsningen i et skema – du kan downloade skema til formålet her.


Årsaflæsning

Langt de fleste kunder har fjernaflæste målere. Målerne aflæses automatisk den 31. december hvert år. Hvis du modtager et aflæsningskort, skal aflæsning ske senest den 15. december hvert år.

Indberetning via hjemmesiden

Gå til selvbetjening. Første gang du logger ind, skal du bruge dit kundenummer og et målernummer. Dem kan du finde på din seneste regning fra os. Du kan også bruge din digitale signatur/NemID. Følg vejledningen på skærmen.

Modtager du flere aflæsningskort, kan det være nødvendigt at logge ind med hvert enkelt kundenummer.

Indberetning via telefon

  1. Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet
  2. Ring 8081 1081 – opkaldet er gratis og kan benyttes døgnet rundt
  3. Følg vejledningen i telefonen

Indberetning via post

  1. Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet
  2. Indsend kortet, så vi har det senest den 15. december – HUSK porto!

Kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål på telefon 9612 7460 eller via mail info@vestforsyning.dk

Fastsættelse af forbrug – refusion

Du kan søge om refusion ved vandspild (og vandafledningsafgift) efter gældende retningslinjer. Send en ansøgning hvis:

  • du har haft en skjult rørskade og vandspildet har været over det dobbelte af et normalt årsforbrug
  • vandspildet IKKE har belastet kloaksystemet
  • reparationsarbejdet blev udført af f.eks. en autoriseret VVS-installatør (fakturakopi skal vedlægges)

Du kan enten udfylde formularen herunder eller printe skemaet via linket.

Udskriv skema til refusion af vandspild

Til brug for behandling af ansøgninger om refusion ved vandspild skal nedenstående formular udfyldes og fremsendes til os sammen med faktura på udbedring af skade.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt kundeservice

Ansøgning om refusion af vandspild

Ansøgning om refusion af vandspild

  Scroll ned for mere