Kandidatliste til forbrugervalg 2021

Anders Vestergaard

Jeg vil gerne arbejde for, at Vestforsyning også i fremtiden kan levere stabil forsyning af el, vand og varme. Gerne så miljørigtigt som muligt hvor der stadig kan leveres til en fornuftig pris. Specielt strategien ift. omlægning til nye og mere grønne produktionsmetoder og hele digitaliseringsdagsordenen finder jeg rigtigt spændende.

Bjarne Sørensen

Mit navn er Bjarne Sørensen. Jeg er 58 år, gift og har 3 voksne børn. Jeg har de seneste godt 2 år været administrerende direktør i en produktions- og handelsvirksomhed. Det er anden valgperiode jeg sidder i Vestforsyning A/S' bestyrelse, hvilket jeg finder yderst interessant, og er et vigtigt hverv, at være valgt til.

Derfor vælger jeg at genopstille som forbrugerrepræsentant.

Henrik Lindholt Nielsen

Jeg er 57 år. Født og opvokset i Holstebro. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2018, og ønsker fremover at bidrage med mine kompetencer og baggrund som selvstændig revisor i 20 år, samt 12 år som ejer af Plusoffice i Holstebro mm. Jeg vil gerne bidrage med at fastholde de stabile priser for såvel virksomheder som alle private forbrugere. Det er vigtigt, at alle forbrugere har deres egne medlemmer.

Karen Fisker Nielsen

#grøn er min yndlingsfarve. Jeg er en aktiv Holstebro-borger med interesse for områdets udvikling. Jeg har faglig viden indenfor klima, miljø, bæredygtighed. Professionelt arbejder jeg med lovgivning, regulering og dokumentation af varer og produkter. I fritiden engagerer jeg mig i det lokale forretnings- og foreningsliv, hvor jeg bidrager med virkelyst og energi.

Nicholas Andersen Scammell

Til dagligt bor jeg i hus i Holstebro sammen med min forlovede Mette og vores gule labrador Maude. Professionelt er jeg uddannet maskinmester, og har i størstedelen af mit arbejdsliv arbejdet med produkter til forsyningsbranchen. Af mine mærkesager brænder jeg utrolig meget for den grønne omstilling, og indføring af de forskellige tiltag der skal til i den forbindelse.

Ole Gade

Erhvervsmand, født og opvokset på Kroghsvej i Holstebro. Som ung sad jeg i en periode på 4 år i Holstebro Byråd. Bror til tidl. Forsvarsminister, MEP, Søren Gade. Har boet i udlandet i en længere årrække og har været CEO/Administrerende Direktør for en række selskaber i ind- og udland. Tidl. formand for og medstifter af Nordvestjysk Lederforum. Vendte hjem til Holstebro i august 2019.