Tal og fakta

Pænt overskud hos Holstebros multiforsyningsselskab, der fortsat forventer en stabil, lav prisudvikling

Holstebros multiforsyningsselskab Vestforsyning havde i 2017 en omsætning på 902 millioner kroner og et overskud på 67 millioner kroner. Både omsætning og bundlinje er vokset en smule sammenlignet med det foregående år.

Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen er meget tilfreds med årets resultat.

- Årsregnskabet har fokus på vores økonomiske bundlinje, men vi ser også på andre vigtige parametre, når vi evaluerer årets gang: Har vi leveret en god forsyningssikkerhed? Har vi fornuftige forbrugerpriser? Har vi gjort noget for godt for miljøet? Har vi skabt udvikling og vækst? Er vi fortsat en attraktiv arbejdsplads? Og svaret på alle spørgsmål har været: ”Ja!” siger Nils Ulrik Nielsen.

Læs hele pressemeddelelsen her

CSR – vores samfundsansvar

CSR står for Corporate Social Responsibility og er betegnelsen for arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter.

Vi mener det

Vestforsynings CSR-politik er ikke bare en "skåltale". Derfor vil vi hvert år afgive en statusredegørelse for, hvordan vi har ageret i forhold til politikken. – Og i det omfang det er muligt, vil vi føre konkret dokumentation for de opnåede resultater og fremskridt. Statusredegørelsen vil blive offentliggjort som en del af koncernens årsrapport og vil kunne læses her på hjemmesiden. På den måde vil vi gøre CSR til en del af Vestforsynings DNA, på lige fod med vores økonomi og forsyning.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er vores pejlemærker for virksomhedskulturen i dagligdagen, og skal være med til at realisere vores mål og visioner. Vi har fire værdier, som er en bærende del af Vestforsynings DNA, og som vi ønsker at bygge virksomheden på. De er fundamentet i vores strategi, måler og visioner.

SERVICEMINDED

Vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respektfuldt og kompetent.

MILJØBEVIDST

Vi tænker miljø og klimapåvirkning ind i alle vore dispositioner.

INNOVATIV

Vi har modet og viljen til at afprøve muligheder.

DIALOGBASERET

Vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse

Vores klimaindsats

Vi er en lille virksomhed set i et globalt perspektiv, men klimaet kender ingen grænser, og vi gør hvad vi kan, for at bidrage til forbedring af klodens klima og miljø.

Vedtægter

Her kan du se alle vedtægter for hele Vestforsyning koncernen og alle datterselskaberne.

  Scroll ned for mere