Tal og fakta

Balance i økonomien hos Vestforsyning: Stabile, lave takster kan forsætte

En gennemsnitsforbruger i Holstebro har – inklusive afgifter – kun haft en svag stigning i 2018 i omkostningerne til el, vand, varme og spildevand.

Holstebro Kommune har lagt en strategi for sit ejerskab af multiforsyningsselskabet Vestforsyning. Det førte i 2018 til, at Vestforsyning selv lagde en ny strategi. Nu får de nye mål for første gang betydning for Vestforsynings regnskab. 2018-regnskabet for Vestforsyning ender med en omsætning på 656 millioner kr. og et resultat på 16 millioner.

Holstebro Kommune ønsker, at Vestforsyning skal give forbrugerne stabile og lave takster på el, vand, varme og spildevand. Samtidig ønsker kommunen, at Vestforsyning skal have et økonomisk råderum til at kunne gennemføre investeringer for eksempel i at renovere ledningsnettet. Endelig henstiller byrådet til, at regnskabet er gennemsigtigt.

Læs hele pressemeddelelsen her

Strategi 2018-2021

Vestforsyning er 100 % ejet af Holstebro Kommune. For at sikre sammenhæng mellem Holstebro Kommunes Politik og Vestforsyning Koncernens virke, er der udarbejdet en strategiplan.

 

Læs et uddrag af planen her

 

Strategi for ejerskab til Vestforsyning-Koncernen

Formålet med ejerstrategien er, at sikre sammenhæng mellem Holstebro Kommunes politik og Vestforsynings virke på den ene side og sikre Vestforsyning mandat til at udføre sit virke på den anden side. Godkendt på Byrådets møde d. 20. februar 2018.

Se ejerstrategien på Holstebro Kommunes hjemmeside

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er vores pejlemærker for virksomhedskulturen i dagligdagen, og skal være med til at realisere vores mål og visioner. Vi har fire værdier, som er en bærende del af Vestforsynings DNA, og som vi ønsker at bygge virksomheden på. De er fundamentet i vores strategi, måler og visioner.

SERVICEMINDED

Vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respektfuldt og kompetent.

MILJØBEVIDST

Vi tænker miljø og klimapåvirkning ind i alle vore dispositioner.

INNOVATIV

Vi har modet og viljen til at afprøve muligheder.

DIALOGBASERET

Vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse

CSR – vores samfundsansvar

CSR står for Corporate Social Responsibility og er betegnelsen for arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter.

Vi mener det

Vestforsynings CSR-politik er ikke bare en "skåltale". Derfor vil vi hvert år afgive en statusredegørelse for, hvordan vi har ageret i forhold til politikken. – Og i det omfang det er muligt, vil vi føre konkret dokumentation for de opnåede resultater og fremskridt. Statusredegørelsen vil blive offentliggjort som en del af koncernens årsrapport og vil kunne læses her på hjemmesiden. På den måde vil vi gøre CSR til en del af Vestforsynings DNA, på lige fod med vores økonomi og forsyning.

Vores klimaindsats

Vi er en lille virksomhed set i et globalt perspektiv, men klimaet kender ingen grænser, og vi gør hvad vi kan, for at bidrage til forbedring af klodens klima og miljø.

Vedtægter

Her kan du se alle vedtægter for hele Vestforsyning koncernen og alle datterselskaberne.

  Scroll ned for mere