Tal og fakta

Forside af årsrapporten for 2022

Årsrapport

 

 

God selskabsledelse

Bestyrelsen i Vestforsyning har gennem en længere periode arbejdet med god selskabsledelse, og har udarbejdet en årlig redegørelse for arbejdet med god selskabsledelse med baggrund i vejledningerne og skemaet fra ovenstående kodeks.

Se Vestforsynings besvarelse

Strategi 2022-2026

Vestforsyning er 100 % ejet af Holstebro Kommune. For at sikre sammenhæng mellem Holstebro Kommunes Politik og Vestforsyning Koncernens virke, er der udarbejdet en strategiplan.

 

Strategi for ejerskab til Vestforsyning koncernen

Formålet med ejerstrategien er, at sikre sammenhæng mellem Holstebro Kommunes politik og Vestforsynings virke på den ene side og sikre Vestforsyning mandat til at udføre sit virke på den anden side. Godkendt på Byrådets møde 22. februar 2022.

Se ejerstrategien på Holstebro Kommunes hjemmeside

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er vores pejlemærker for virksomhedskulturen i dagligdagen, og skal være med til at realisere vores mål og visioner. Vi har fire værdier, som er en bærende del af Vestforsynings DNA, og som vi ønsker at bygge virksomheden på. De er fundamentet i vores strategi, måler og visioner.

SERVICEMINDED

Vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respektfuldt og kompetent.

MILJØBEVIDST

Vi tænker miljø og klimapåvirkning ind i alle vores dispositioner.

INNOVATIV

Vi har modet og viljen til at afprøve muligheder.

DIALOGBASERET

Vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse

Vestforsynings CSR-politik

CSR – vores samfundsansvar

CSR står for Corporate Social Responsibility og er betegnelsen for arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter.

 

Lær vores CSR-politik
Vestforsynings markedsføringspolitik

Markedsføringspolitik

Det er selskabernes overordnede mål med denne politik at skabe rammerne for, hvordan Vestforsyning koncernen vil markedsføre sig ud mod omverdenen bl.a. gennem branding, salg af energi og markedsføringsaftaler.

Læs vores markedsføringspolitik
Vestforsyning indkøbspolitik

Indkøbspolitik

Det er selskabernes overordnede mål med denne indkøbspolitik at skabe rammerne for køb af varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige vilkår i relation til vores koncernstrategi, der bygger på følgende temaer

Læs vores indkøbspolitik
Vestforsynings kommunikationspolitik

Kommunikationsstrategi

Vi skal kommunikere i øjenhøjde med forbrugerne.

Læs vores kommunikationsstrategi

Vores klimaindsats

Vi er en lille virksomhed set i et globalt perspektiv, men klimaet kender ingen grænser, og vi gør hvad vi kan, for at bidrage til forbedring af klodens klima og miljø.

LÆS VORES KLIMAINDSATS

Vedtægter

Her kan du se alle vedtægter for hele Vestforsyning koncernen og alle datterselskaberne.

Verdensmål

Der stilles hele tiden nye krav til virksomheders samfundsmæssige ansvar – også kaldet CSR – Corporate Social Responsibility. Hos Vestforsyning arbejder vi løbende med CSR, og vi følger op på de mål, vi sætter os.

FN har lavet 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I Vestforsyning har vi arbejdet med de verdensmål, som læner sig op ad vores primære opgaver – nemlig at forsyne vores kunder med el, varme og vand samt rense spildevandet.

Vestforsyning arbejder primært med disse verdensmål: