Forbrugervalg

Bestyrelsen i Vestforsyning A/S består af 11 medlemmer, som er valgt for en fire-årig periode. To af medlemmerne er valgt direkte af forbrugerne, seks af medlemmerne er valgt af byrådet, og tre er valgt af medarbejderne. Valgperioden følger valg til byrådet.

Bestyrelsens væsentligste opgave er, at ansætte en direktion til varetagelse af den daglige drift, samt at kontrollere direktionens arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Vestforsyning, som direktionen og medarbejderne arbejder efter.

Som bestyrelsesmedlem har man indflydelse på virksomhedens planer for fremtiden, og man er for eksempel med til at tage beslutning om virksomhedens budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau og tariffer, samt i udviklingen af større projekter og udviklingstiltag.

Bestyrelsen er også selskabets øverste "myndighed", når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager.

Bestyrelsesarbejdet består normalt af 12 til 15 årlige møder af gennemsnitlig 4 timers varighed. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne også meget tid på at læse og at forberede sig i forbindelse med møderne.