God selskabsledelse

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Alle børsnoterede selskaber skal praktisere god selskabsledelse. Flere og flere forsyningsselskaber indfører også retningslinjerne. Generelt betyder det større åbenhed og gennemsigtighed, hvilket skal give større tillid til selskaberne.

Brancheforeningerne DANVA, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og Affaldsforeningen har i samarbejde udviklet et kodeks, hvis anbefalinger stiller rammerne for kommunale forsyningsselskabers mål for sikring og efterlevelse af god selskabsledelse.

"Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber" indeholder i alt 35 anbefalinger fordelt på seks kategorier. De seks kategorier er:

  • Rammerne for ejerskabsudøvelse
  • Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne
  • Samspillet mellem selskab og ejerkommune
  • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer 
  • Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
  • Øvrige forhold

Bestyrelsen i Vestforsyning har gennem en længere periode arbejdet med god selskabsledelse, og har i marts 2022 udarbejdet en årlig redegørelse for arbejdet med god selskabsledelse med baggrund i vejledningerne og skemaet fra ovenstående kodeks.

Se Vestforsynings besvarelse