Organisation

Vestforsyning A/S er et aktieselskab ejet 100 % af Holstebro Kommune.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

  • 6 folkevalgte repræsentanter – typisk byrådsmedlemmer.
  • 2 forbrugerrepræsentanter som vælges blandt forbrugerne
  • 3 medarbejderrepræsentanter som vælges af virksomhedens medarbejdere

Valg til bestyrelsen følger årstal for kommunalvalget.

Se bestyrelsen her:

Direktion og ledelse

Vestforsyning daglige ledelse varetages af direktionen og chefgruppen.

Organisationen understøtter de strategiske målsætninger, vision, mission og værdier. Strukturen gør det muligt at arbejde fokuseret med tværgående samarbejde og fælles drifts- og administrative funktioner.

DATTERSELSKABER

Vestforsyning består af et holdingselskab med en række datterselskaber.

Se datterselskaber