Salgsblanket

Ved et ønsket salg af aktier udfyldes nedenstående salgsblanket. Indsendelse skal ske pr. post til: Vestforsyning Erhverv A/S, Att: Vindkraft, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller via e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk i form af en udfyldt og underskrevet salgsblanket.