Placering

Naboer over 18 år med folkeregisteradresse indenfor 4,5 km fra vindmølleparken har fortrinsret til at byde på op til 50 vindmølleaktier pr. person i perioden 21. september frem til 1. december 2017. Grænselinjen for fortrinsret er illustreret i nedenstående cirkel.

Borgere i Holstebro Kommune har også ret til at byde på et ubegrænset antal aktier i samme periode. Aktierne vil dog først blive tildelt borgere i Holstebro Kommune, såfremt der ikke sker overtegning fra naboerne med fortrinsret.

  Scroll ned for mere