Separering af Mejdalvej-området

9. juli 2020

I 2020 og 2021 skal kloaksystemerne i vejene Mejdalvej, Norgesvej, Nis Petersens Vej, Johan Skjoldborgs Vej og Jakob Knudsens Vej samt dele af Jeppe Åkjærsvej saneres og separeres, da de eksisterende kloakledninger er ved at være slidt op.

Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at starte op i september 2020 og afsluttes inden sommerferien 2021.

Anlægsperioden vil dog i høj grad afhænge af vejret og sker der forsinkelser vil der blive orienteret løbende om det.

I dele af området løber regn- og spildevand i dag sammen og blandes i den samme ledning, som ligger ude i vejen. Under separeringen adskilles regn- og spildevand, så det fremover løber i hver deres ledning.

Arbejdet kan desværre medføre en del besværligheder under udførelsen mht. trafikafvikling og støj, men der vil naturligvis blive gjort alt for at minimere generne.

Klik for stort kort

Informationsmøde

Normalt vil Vestforsyning indkalde til fælles informationsmøde, hvor alle grundejerne, som er berørt, kan komme og høre om projektet.

På grund af Coronavirus (COVID-19) og de restriktioner, som det medfører, vil vi ikke gennemføre et stort fælles informationsmøde. 

Vestforsyning vil dog gerne give jer de samme informationer, som berørte grundejere i samme situation plejer at få og vi laver derfor en skurvognsløsning i området, hvor der bliver mulighed for at komme og høre om projektet og stille spørgsmål.

Der kommer yderligere information ud om dette i august, når vi har detaljerne på plads omkring åbningstider i skurvognen, placeringen af denne, samt tidsplan for projektet.

Ønskes fremtidig korrespondance fremsendt på mail i stedet for brev, kan der sendes en mailadresse til sk@vestforsyning.dk

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Susanne Kirkgaard-Sehested på tlf. 5158 7413 eller e-mail sk@vestforsyning.dk.