Sådan ser din el-regning ud

Har du også svært ved at forstå din elregning? Du er ikke alene. Din elregning er fyldt med en masse information – som lovgivningsmæssigt skal stå på regningen – men som kan være virkelig svær at tyde.

Vi har her forsøgt at forklare, hvad de forskellige elementer betyder, så du lettere kan gennemskue din regning. Husk, at du altid er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om noget.

Forklaring af side 1

 1. Aconto
  Her ser du din forsyning og regningsperiode

 2. Betalingsfrist
  Fristen for betaling og regningsgebyr. Regningsgebyr skal du kun betale, hvis du får din regning i papirform. Du kan slippe for regningsgebyret ved at tilmelde din regning til Betalingsservice, som du kan se nederst på siden

 3. Kundenummer
  Du skal oplyse dit kundenummer når du kontakter os. Desuden skal du bruge det, når du logger ind på selvbetjening/APP

 4. Selvbetjening/APP
  Når du logger på vestforsyning.dk/selvbetjening eller vores app, skal du bruge "Adgangskode til selvbetjening/APP". Aftagenummer og webadgangskode kan du bruge for at logge på eloverblik.dk - Energinets forbrugs- og produktionsoverblik for dine enkelte måleenheder

 5. Totalbeløb
  Det samlede beløb, som du skal betale ved regningens betalingsfrist. Hvis du har penge til gode, vil beløbet stå med et minus foran

 6. Betalingsservice
  Skal du tilmelde din regning til PBS/Betalingsservice, skal du bruge PBS nr. og Deb. grp.nr.

Elregning side 1

Forklaring af side 2

 1. Specifikation for perioden
  Perioden du betaler for

 2. PSO-tarif
  Dækker primært tilæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse

 3. Balancetarif for forbrug
  Tarif til Energinet for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser) samt drift og vedligehold

 4. Transmissions nettarif
  Dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det
  overordnede elnet samt drift og vedligehold af udlandsforbindelserne

 5. Systemtarif
  Dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift mv.

 6. SPOT tillæg
  Din SPOTtime-aftale har et tillæg på 0,05 kr. pr. kWh

 7. SPOTtime
  Indkøbsprisen på elbørsen, der følger det frie elmarked

Elregning side 2
 1. Elafgift
  Lovpligtig afgift som du betaler til staten. Du betaler også eldistributionsbidrag og elspareafgift til staten. Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til bl.a. udvikling og forskning inden for energieffektivitet og miljøvenlighed

 2. SPOT abonnement
  Indkøbsprisen på elbørsen. Prisen for SPOTtime følger det frie elmarked

 3. Abonnement
  Dækker over abonnementet for din el-aftale med elnetselskabet i
  den angivne periode

 4. Nettarif C-skabelon
  Nettarif dækker betaling til dit netselskab for drift, transport af el til din elmåler og vedligeholdelse af elnettet. Udregnet på baggrund af dit reelle forbrug