Priser

Her kan du få et overblik over de gældende priser og gebyrer for varme.

TAKSTER

Taksterne er den pris, du skal give for varmen. Du kan se taksterne her:

TILSLUTNINGSBIDRAG

Du skal opfatte tilslutningsbidraget som en slags indmeldelsesgebyr. Bidraget skal du betale, når din ejendom bliver tilsluttet varmeforsyningen.

GEBYRER

Du kan se hvor meget du skal betale i gebyrer her:

Forside af folder om motivationstarif

MOTIVATIONSTARIF

Din varmeregning er reguleret af en motivationstarif, som giver et prismæssigt fradrag eller tillæg, afhængig af hvor godt du udnytter fjernvarmen.

Du kan læse om motivationstariffen i vores lille folder her.

Læs folderen om motivationstarif

GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG

Her kan du se, hvor meget en gennemsnitlig familie forventes at bruge i 2024. Forudsætningerne er et årligt forbrug på 14.400 kWh og en husstørrelse på 130 m2.

Lagkagediagram der viser gennemsnitligt årligt forbrug
Priser Kr. pr. kWh
Varmeforbrug for 14.400 kWh 5.760,00
Abonnement for 130m2 1.970,80
Moms 1.932,70
I alt inkl. alt 9.663,50

RATER OG AFREGNING

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for vand, varme og spildevand. Får du også strøm fra os, kommer det på en regning for sig selv. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, maj, august og november. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Rater og afregning