Gravearbejde – husk LER

LedningsEjerRegisteret

Skal du bruge oplysninger om placeringen af Vestforsynings offentlige forsyningsledninger og forsyningsrør til og/eller fra din ejendom, kan du bestille ledningsplaner på LER.

Alle, der foretager erhvervsmæssige gravearbejder i offentlige vejarealer, skal ligeledes forespørge i LER inden gravearbejdet igangsættes.

LER er et register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er igennem LER, du skal søge ledningsoplysninger.

Læs mere om LER her (åbner i nyt vindue)

Påvisning

Hvis du ønsker det, kan vi - mod betaling - være behjælpelige med at genfinde kabler, ledninger og stophaner m.v. direkte på din adresse. Dette skal aftales med den afdeling, det vedrører - el, vand, varme eller spildevand - kontakt os på vores hovednummer tlf. 9612 7300.

Skal du grave?

Skal du grave i nærheden af forsyningsledninger? Så kan du med fordel læse vores vejledning igennem først.

Du kan selv finde din stophane på dette kort
Spørgsmålstegn

Hvornår er rør og ledninger offentlige - og hvornår er de private?

Som hovedregel gælder nedenstående grænseflader mellem Vestforsynings offentlige og de private ledninger:

  • El: Stikledningen er kundens private ejendom frem til tilslutningspunktet på Vestforsynings elnet - f.eks. i et kabelskab
  • Vand: Alle ledninger er offentlige ude fra og frem til grundskel
  • Fjernvarme: Alle ledninger er offentlige ude fra og frem til hovedhanen
  • Spildevand: Alle ledninger er offentlige ude fra og frem til skel eller stikbrønden